Jaké investice plánuje město letos nebo v blízké budoucnosti právě ve Stanislavicích?
S ohledem na schválený rozpočet města, který zahrnuje výstavbu dopravního terminálu, rekonstrukci ulice Nádražní v centru Českého Těšína nebo budov pavilónů MŠ Hrabinská, jsme do rozpočtu města nezahrnuli žádné významné investiční akce tohoto druhu. Reagovali jsme však na podněty tamních obyvatel, že by chtěli veřejné osvětlení u silnice, a tak v současné chvíli připravujeme a činíme veškeré kroky, aby se tak ještě letos stalo.

Ve Stanislavicích funguje škola pro první stupeň, jejíž budova patří městu. Ve škole nějaké investice plánujete?
Škola dostává od zřizovatele, kterým je město, peníze na provoz a údržbu budov. V plánu oprav na rok 2021 má škola odvodnění budovy a to v části u zadních dveří. Jinak město od roku 2017 v rámci oprav investovalo 872 tisíc korun, včetně roku 2021. Postupně se provedla výměna oken, oprava komínů, výměna herních prvků na zahradách, doplnil se mobiliář, byla provedena oprava sociálního zařízení. Vše se postupně realizuje na základě požadavku ředitele školy. Naším cílem je školu udržovat v dobrém stavu.

Co spolkový život v této lokalitě?
Dobrá otázka. Ve Stanislavicích skvěle funguje, a my jsme za to moc rádi, sbor dobrovolných hasičů, který de facto spolkový život organizuje. Na podporu zájmové činnosti nejen v této městské části, město vypisuje tzv. malé granty, kde se spolky mohou ucházet o dotace na kulturu, sport nebo na akce v rámci prevence kriminality. SDH Stanislavice každoročně žádá o granty ve více oblastech a za poslední tři roky získali další 80 tisíc korun. Velmi oceňujeme tento aktivní přístup.

Na co by si podle Vás obyvatelé Stanislavic mohli směrem k městu, pod které patří, mohli stěžovat?
Něco se vždycky najde. Na co obyvatelé upozorňují, je stav cest, tam by mohli mít připomínky, stejně jako osvětlení, na které jsme reagovali. Nicméně nedávno se tam opravovala jedna z bočních cest. Hlavní průjezd Stanislavicemi, to je silnice, která městu nepatří.

Jsou Stanislavice atraktivní lokalitou pro stavby nových domů?
Jako v každé části našeho města, tak i zde se najde důvod, proč bydlet právě tady a ne jinde. Kdybych to měla vyjádřit čísly, tak v roce 2019 a 2020 zde bylo zkolaudováno celkem šest nových rodinných domků. Rozumím, že když tam někdo má rodiče či rodinné pozemky, tak tam svůj dům postaví. Každý hledá ten důvod, proč bydlet právě tam a ne jinde, důležité je, aby člověk se cítil dobře v místě, které se stane jeho domovem.