Nejen studentům, ale všem, od dětí předškolního věku po seniory, nabídne poučení i zábavu. A to v oblastech zaměřených na obnovu krajiny a regionu. Půjde o vzdělávání i způsob trávení volného času.

Za projektem je Slezská univerzita Opava, která žádá na realizaci Eden Silesia o 2,55 miliardy korun z evropského fondu, což je 95 procent z uznatelných nákladů. Na úhradě zbylých pěti procent se mají s univerzitou podílet město Karviná a Moravskoslezský kraj, a to prostřednictvím vkladu pozemku.

Zde by měla stát nová prodejna Lidlu v Petřvaldu.
Stavět chtějí Lidl i Billa. Přípravy v Petřvaldu se ale protahují

Pokud projekt podporu získá, měly by být do konce roku 2025 hotové projekční práce a v letech 2025 až 2027 se má budovat. S otevřením areálu a zahájení výuky se počítá v roce 2028.

Ve vědecko-výzkumném parku Eden Silesia by mělo najít práci až 200 stálých zaměstnanců. Počítá se také se sezonními brigádníky a stážemi studentů. Náklady na provoz parku se odhadují na 210 až 215 milionů korun ročně, přičemž většinu tvoří mzdové náklady na zaměstnance. Předpokládané příjmy jsou okolo 170 milionů korun a zahrnují příjmy ze vstupného, poplatky za kurzy, prodej občerstvení a zboží, pronájmy. „Otázka pokrytí předpokládaného rozdílu je předmětem jednání mezi Slezskou univerzitou, Moravskoslezským krajem, městem Karviná i ministerstvem školství,“ uvedla mluvčí Slezské univerzity Karin Martínková.

Podle rektora Slezské univerzity v Opavě Tomáše Gongola je projekt Eden Silesia jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenané těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území.

Vizualizace. Karvinskou část Louky a obec Haźlach v Polsku by měla spojit nová lávka přes řeku Olši.
Olši má na okraji Karviné přemostit nová lávka, součást cyklostezky

Je také jedním ze zásadních strategických projektů univerzity, který se uchází o evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci, z něhož se financuje revitalizace těžkým průmyslem postižených regionů.

Eden Silesia je inspirován úspěšným projektem Eden Project v Cornwallu ve Velké Británii, a desítky hodin práce práce na něm odvedla řada tuzemských i zahraničních expertů, kteří pracovali jak na studii proveditelnosti, tak na architektuře parku.