„Jsem rád, že je tady máme. Věřím tomu, že je to pro ně motivace pro jejich budoucí studium na středních a vysokých školách. Místo oceňování vybíráme každý rok jinde, včetně doprovodného programu. Věřím, že budou inspirovat své mladší spolužáky, kteří se také budou chtít ucházet o to být nejlepšími žáky v Karviné,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

Letos ocenění proběhlo v kině Centrum, nechyběla společná snídaně a prohlídka zázemí kina.

Ocenění žáci doufají, že budou příkladem pro ostatní, přístup vedení města je potěšil. „No a my jsme zase rádi, že se s takovými žáky můžeme potkat. Při těchto rozhovorech se dozvíme, jaké mají preference, co je zajímá, proč jsou tak úspěšní. Oni sami jsou velmi skromní, ale jde vidět, že mají v sobě velký potenciál a talent, který si někdy ani oni sami neuvědomují,“ podotkl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).

Úspěchy školáků nepřicházejí samy a ani vynikající výsledky se nedostaví z nicnedělání. Mít stabilně výborný prospěch či vítězit ve vědomostních nebo sportovních soutěžích, to vyžaduje od jednotlivce vždycky něco navíc. Za jejich ctižádost, píli a úspěchy vybrali ředitelé jednotlivých škol své dva nejlepší žáky.

Pro ocenění si přišel například Jakub Szydlowski ze Základní školy Slovenská. Celých devět let si plnil vzorně své povinnosti a je tak příkladem pro ostatní.

„Důležité je poslouchat učitele v hodině, já se moc neučím, to vyplyne samo. Jde mi matika a informatika, účastnil jsem se několika Pythagoriád. V budoucnu chci být programátor,” prozradil Jakub Szydlowski.

Další oceněná, Kristýna Bednářová ze Základní školy Prameny, je výraznou žákovskou osobností, která často reprezentuje školu i město v žákovských soutěžích. Ocenění ji překvapilo. „Moc jsem to nečekala, ale jsem ráda, že mě vybrali. Mám dobrý prospěch a taky často pomáhám na různých foceních a skoro na každou školní akci vybírají zrovna mě,“ řekla Kristýna Bednářová.

I Nikol Swaczynová ze Základní školy Školská převzala ocenění za dlouhodobě vynikající prospěch a školní aktivitu: „Byla jsem byla jmenována za pomáhání ve škole, za konání různých činností a soutěží, za pomáhání nižším ročníkům. Jsem velmi ráda, že tady můžu být.“

Společně si pro ocenění přišla i dvojčata ze Základní školy Dělnická – Julie a Sofie Pindorovy. Obě oceněné mají od první třídy samé jedničky a daří se jim na soutěžích a olympiádách. Jejich výhodou je, že si v přípravě na výuku doma pomáhají. „Mě jde spíše matika, Julče čeština, navzájem si pomáháme, zkoušíme se navzájem, a to nám hodně pomáhá,“ řekla Sofie. „Jsme pyšné na sebe a věříme, že i rodiče jsou pyšní,“ dodala Julie.

Obě děvčata také plánují studovat na stejné střední škole – Gymnáziu Karviná – a doufají, že budou spolu v jedné třídě.