Nové působiště najdou v budově, uvolněné hotelovou školou v Masarykových sadech. Pro návštěvníky muzejních výstav to však nebude znamenat zásadní změnu, neboť výstavní prostory zatím zůstávají v budově za českotěšínskou radnicí.

„Dočasná stálá expozice o Těšínsku, výstavní síň a knihovna zůstávají v Pražské ulici, takže stěhováním se pro návštěvníky prakticky nic nezmění. Prozatímní výstavní prostory jsou ale příliš malé na to, aby pojaly všechny exponáty a lidé si je mohli v pohodě prohlédnout. Bohužel, až do okamžiku znovuotevření naší budovy na Hlavní třídě, to tak zůstane," vysvětlil ředitel muzea Zbyšek Ondřeka.

Podle schválené koncepce by v budoucnu v hlavní budově neměly být žádné kanceláře pro úředníky.

„Chceme, aby tento historický objekt sloužil především veřejnosti a nebyl ze dvou třetin zaplněn administrativními pracovníky, jako tomu bylo dříve. Celou budovu hodláme určit pro výstavní účely. Bude v ní také knihovna se svým unikátním knižním fondem, čítajícím na třicet tisíc svazků, přednáškový sál a informační centrum," doplnil Zbyšek Ondřeka.

O prázdninách do nové budovy

Kromě administrativy a odborných činností najdou v přízemí budovy v Masarykových sadech své místo také muzejní depozitáře.

Úpravy nové dočasné správní budovy Muzea Těšínska proto v současné době finišují. Některé místnosti jsou již kompletně hotovy včetně vybavení nábytkem, například zasedací místnost pro pět desítek osob.

„Opravy pomalu končí, byla vyměněna okna, instalovali jsme počítačové a internetové sítě, vše bylo přizpůsobeno podmínkám našich pracovníků, teď musíme dořešit kanalizaci. Nemůžeme si dovolit stěhovat lidi do objektu, který není stoprocentně připraven. Doufám, že vše zvládneme do konce června, aby již o prázdninách budova sloužila našim zaměstnancům," vypočítává Zbyšek Ondřeka.

Složité majetkové vztahy

Majetkoprávní vztahy k budově na Hlavní třídě se řeší více než 15 let. I když se jedná o jednotný celek, ve skutečnosti je tvořen dvěma spojenými budovami. Levá polovina dnes již patří celá Moravskoslezskému kraji. Pravá je ze dvou třetin majetkem kraje a záležitost související s hledáním vlastníka zbylého třetinového podílu, což řeší soud, by mohla být zakončena v roce 2016. Je to zapeklitý a vleklý problém. Zákon neumožňuje investovat veřejné prostředky do soukromého majetku.

„Proto do okamžiku zakončení celé kauzy a získání zbylého podílu do majetku kraje nemůžeme budovu rekonstruovat, jak bychom si přáli," uvádí ředitel muzea. „Jakmile se tak stane, začneme se urychleně spolu s krajem snažit získat peníze na dokončení rekonstrukce celého objektu. Pokud budeme optimisty, mohli bychom se do hlavního sídla muzea vrátit s našimi aktivitami pro veřejnost ještě před rokem 2020," dodává ředitel muzea. 

EMILIE ŚWIDROVÁ