Modernizaci Teplárny Karviná, kterou vlastní společnost Veolia Energie ČR, posvětilo ministerstvo životního prostředí, které v závěrečném stanovisku procesu EIA konstatovalo, že rozsah vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je přijatelný, v některých parametrech dojde ke snížení vlivů. Stanovilo k záměru 15 podmínek, které mají minimalizovat případné negativní vlivy stavby a provozu nového zařízení.

„Některé připomínky občanských iniciativ v rámci procesu byly nad rámec našeho projektu, ale přesto jsme se snažili všechny vypořádat. Současně se naše společnost zavázala přednostně využívat jako palivo tříděný nerecyklovatelný odpad produkovaný v Moravskoslezském kraji,“ shrnul proces EIA Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Technologie za více než miliardu korun podle generálního ředitele společnosti Veolia Energie ČR Josefa Nováka splní budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie podle směrnice Evropského parlamentu. „Zařízení bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností,“ řekl Novák.

Po zprovoznění nového zařízení v Teplárně Karviná a odstavení uhelné části Teplárny ČSA mají podle závěrů studie EIA klesnout celkové emise z těchto zdrojů o další stovky tun ročně. Kromě multipalivového kotle o tepelném výkonu 58 MW je součástí záměru vybudování horkovodních kotlů na zemní plyn o výkonu 40 MW pro dokrytí špičkových potřeb tepla a vytvoření zálohy.

Českotěšínská nemocnice má nový moderní přístroj využívaný pro rehabilitaci. na snímku rehabilitační pracovník Alfréd Heckel.
Nemocnice má moderní přístroj pro rehabilitaci