Primátor Josef Bělica (ANO) okomentoval v dubnu podepsané memorandum o spolupráci s firmou ČEZ ESCO jako snahu vedení města o „ekologičtější zásobování města teplem“ při zachování stabilní ceny tepla pro obyvatele Havířova.

Bude to drahé

Kritici tohoto plánu ale tvrdí, že to nebude ekologičtější ani ekonomičtější. Otevřený dopis obyvatelům města i všem havířovským zastupitelům zaslali dokonce ředitel pro teplárenství společnosti Veolia Radek Sandri, mimo jiné také obyvatel Havířova, a odboráři z Veolie.

Ti všichni upozorňují na rizika, které změna dodavatele vyvolá: zruší se vybudovaný stabilní systém zásobování teplem z Teplárny Karviná, zvýší se závislost na plynu a nestabilní ceně. Navíc bude třeba stamilionových investic do nové infrastruktury, technologií. Zhoršení ovzduší a nové komíny přímo ve městě.

Přechod k novému dodavateli tepla a založení nového podniku mají v pondělí schvalovat havířovští zastupitelé.

„Nechápu, proč se to musí dělat takovým způsobem. Proč nemůže fungovat zásobování teplem jako dosud? Proč stavět nové kotelny a infrastrukturu za téměř miliardu? Já tento záměr považuji pro město za nevýhodný,“ okomentovala plány města zastupitelka za SPD Darja Škutová.

Nad plány vedení města kroutí hlavou také bývalý ekonomický náměstek primátora a zastupitel za KSČM Eduard Heczko. „Město je dnes z 90 procent zásobováno centrálními dodávkamy od Veolie. Tak proč to měnit? Navíc za tak obrovské peníze. Nevím, co za tím je, ale podle mě ty ten podnik vzniknout neměl,“ nechal se slyšet Heczko a dodal, že se mu nelíbí ani navrhované rozložení zástupců obou stran v představenstvu i dozorčí radě společnosti.

Město chce mít teplo pod kontrolou

Primátor Josef Bělica, který bude zastupitelům návrh na založení nového podniku s minoritní účastí města předkládat, ale tvrdí, že tento záměr rada města schválila jednohlasně. Zdůraznil také, že změna dodavatele tepla neznamená, že by město měnilo přijatou koncepci energetického zásobování teplem.

Snahu o změnu dodavatele tepla vysvětlil tím, že v Havířově se dlouhodobě odpojují jednotlivé domy od centrálních dodávek tepla. „Mám-li být upřímný, Veolia se k nám nikdy nechovala jako k zákazníkovi. Už dlouho slibují investice, ale všechno jde kupředu hrozně pomalu a my si nemůžeme být jisti, co bude za pár let. I proto chceme mít zásobování města teplem pod kontrolou,“ řekl primátor. Dodal, že dodávky tepla pro město se soutěž, a přihlásit se může kdokoli.

Zmínil také to, že ve městě je řada domů, které nikdy nebyly připojeny na centrální zásobování. „Ale i ty je třeba vytápět, proto chceme mít vlastní, menší centrální zdroje,“ dodal havířovský primátor.