Celoroční provoz veřejných WC je v současné době zajišťován ze zadní části polyfunkční budovy na náměstí Republiky v Havířově-Městě a na náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku. Provozní doba záchodu je denně od 8 do 22 hodin a poplatek za jeho použití činí 20 korun. „Podle vlastního zvážení je však možno využít i druhou možnost použití WC, jak je deklarováno i na vstupních dveřích. Jedná se o bezplatný vstup přes restauraci vpřední části budovy. Provozní doba restaurace pak garantuje bezplatné použití veřejného WC po celou dobu výše uvedené provozní doby veřejného WC. Zajištění provozu záchodu je podmíněno uzavřenou smlouvou mezi statutárním městem Havířov a společností vlastnící polyfunkční dům,“ vysvětlil mluvčí havířovského magistrátu Ivan Trnka.

Na náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku jsou jako dočasné řešení umístěny dvě kabiny, lidem známé pod názvem TOI TOI budky. Provoz těchto kabin není časově omezen a je bezplatný. Údržba kabin je prováděna v týdenním cyklu. „Po uvedení do provozu nového restauračního zařízení, vybudovaného na základech původních podzemních veřejných WC, budou zpřístupněny a provozovány veřejné záchody vlastníkem restauračního zařízení v tomto objektu. Provozní doba veřejných WC bude shodná s provozní dobou restauračního zařízení. Zajištění provozu veřejných WC je rovněž podmíněno uzavřenou smlouvou. Po zprovoznění veřejných WC v restauračním zařízení budou kabiny z náměstí odvezeny,“ uvedl Trnka.

Kromě celoročně provozovaných WC jsou sezónně (březen - listopad) umístěny u dětských hřišť vcentrálním parku a parku pod náměstím Republiky vždy dvě kabinky. Město do budoucna počítá sdalším umístěním dvou kabin u dětského hřiště v parku Karolíny Světlé.