Do 7. ročníku se zapojí více než tisíc kostelů z celé republiky. Pro návštěvníky je připravený bohatý program od komentovaných prohlídek, koncertů, divadelních představení až po možnost navštívit běžně nepřístupné věže, krypty nebo rajské zahrady. Lidé se také budou moci setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky.

DVACET KOSTELŮ

Na Karvinsku bude v rámci Noci kostelů přístupných dvacet svatostánků. Zájemci mohou navštívit například kostel sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kostel Narození Panny Marie v Orlové-Městě nebo kostel Božského Srdce Páně v Bohumíně.

V Karviné budou v rámci Noci kostelů přístupné kostely Povýšení sv. Kříže a sv. Marka.

„V kostele Povýšení sv. Kříže začneme v šest hodin mší svatou. Dále budou připravení lidé, kteří seznámí návštěvníky s historií kostela. Zpřístupněna bude věž, takže si lidé mohou užít pohledu na město," přiblížil chystanou událost karvinský farář Przemysław Traczyk.

Připravena bude také výstava liturgických předmětů s výkladem. Návštěvníci se mohou podívat také na středověké fresky, které byly v kostele objeveny před dvěma lety.

„V kostele sv. Marka pak chystáme prezentaci křesťanské literatury," doplňuje farář.

Akce potrvá do 22 hodin. Možnost navštívit kostely ve večerních hodinách je velmi populární i v zahraničí. Noci kostelů se pravidelně účastní i svatostánky v Německu, Nizozemí nebo Rakousku.

MARKÉTA ŠULEJOVÁ