„Lákalo mě především to, že systém nabízel jinou formu učení matematiky i českého jazyka, kde šlo především o logické chápání,“ říká Gabriela Cichá.

Zároveň se jí líbilo, že dalším z pilířů této výuky je také naučit se samostatnosti, řešit různé problémy a nemít ostych ze spolupráce s ostatními dětmi.

„Já jsem byla s tímto systémem spokojená a také dcera se naučila jinak a samostatně přistupovat k problémům,“ dodává maminka.

Rodičů, kteří volí pro své děti alternativní cestu ke vzdělávání, je více a své děti umísťují do těchto škol často s podobným záměrem a ze stejného důvodu kvůli nespokojenosti se stávajícím systémem výuky.

Druhým rokem funguje Základní škola Montessori Úsměv v Havířově, přidružená je také jedna Montessori třída v Mateřské škole Petřvaldská a Montessori centrum Bimbonido.

„Zájem veřejnosti i města je čím dál větší, ačkoli je nám jasné, že zájem na severní Moravě nebude nikdy tak masivní, jako třeba v Praze,“ řekla Pavla Slamečková, ředitelka školy Úsměv, která funguje na takzvaných Montessori vzdělávacích principech.

BEZ STRESU

Do škol typu Montessori prý dává většina rodičů své děti ze stejného důvodu nechat vzdělávat své potomky v klidném a nestresujícím prostředí. „Rodiče často nechtějí, aby bylo jejich dítě srovnáváno na základě známek. Některým ale naopak absence tohoto drilu po čase začne vadit a své děti stejně nakonec odhlásí,“ dodala Pavla Slamečková.

Také v Bohumíně funguje základní škola Pianeta, kde se podle Montessori způsobu výuky vzdělávají už i školáci z druhého stupně.

„Zájem rodičů je přiměřený, ale všichni k nám děti dávají kvůli nespokojenosti s klasickým vyučováním. Kromě bohumínských dětí k nám dojíždí také děti z okresu i Ostravy,“ tvrdí Petra Nováková, ředitelka školy Pianeta. „Občas se stane i to, že k nám přejde žák z jiné předchozí školy ve vyšším ročníku,“ dodává.

WALDORF, MONTESSORI I DALTON

Zatímco Montessori model vzdělávání klade důraz na dítě a učitel je v roli zprostředkovatele, waldorfský model je charakteristický učením se látky v epochách. S jedním předmětem tak mohou děti strávit hodinu a půl.

„Zájem rodičů o waldorfský systém vzdělávání je v Karviné minimální, protože nejsme oficiální škola, ale škola komunitní a naši žáci musí absolvovat přezkoušení. Rodiče nám ale obvykle svěří své děti s tím, že nejsou spokojeni se současným systémem školství, kde se děti musí učit velice narychlo,“ říká Marika Húsková, ředitelka společnosti ProWaldorf Karviná.

Zde je větší zájem o přidruženou lesní školku, kterou podle Húskové často volí rodiče z důvodu, že nemají kapacitu poskytnout dětem pobyt v přírodě.