Otázka padla na případnou finanční podporu Havířovsko-karvinského kovo klastru, který sdružuje malé a střední společnosti zabývající se kovovýrobou, vysoké či střední školy i další subjekty.

„Chybí nám kvalifikovaná pracovní síla a výzkumné a vývojové zázemí pro tuto oblast. Je potřeba otevřít toto téma, chceme-li získat odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů i účinnější prosazování zájmů odvětví," řekl na setkání havířovský radní Ondřej Baránek.

Debata se vedla také na sociální témata, ale řešily se i možnosti využití zdejších brownfieldů v oblasti bývalého Dolu Dukla.