Byl zaměřen obdobně jako v uplynulých letech na prevenci nemocí, poradenství, seznámení s některými novými trendy v medicíně a nezapomnělo se ani na prezentaci důležitých lékařských zákroků.

Na programu bylo v čase od 12 do 16 hodin například měření tělesného tuku, vody a svalové hmoty v těle přístrojem In body, dále krevní obraz, vyšetření hladiny cukru v krvi, změření krevního tlaku a pulzu, EKG, BMI – Body Mass Index a poskytnutí dalších informací a doporučení pro zachování zdraví nebo léčení zjištěných zdravotních problémů.

„Jsem na této akci poprvé. Zatím obcházím jednotlivá stanoviště, ale i tak se mi to moc líbí. Každá příležitost je dobrá k tomu, aby lidé si mohli udělat něco pro své zdraví,“ řekla svůj názor Jitka Neumanová z Dolních Domaslavic.

Zájemci si mohli také prohlédnout porodní sál a byly představeny i operační sály. Na monitoru bylo možno zhlédnout, jak probíhá laparoskopická operace tříselné kýly. Zájem veřejnosti byl tradičně velký. Nechyběla ani školní mládež. Například ze Základní školy Žákovská s pedagogickým doprovodem přišla osmá třída.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti primátorky Havířova Jany Feberové a dalších představitelů města. Den zdraví zahájil ředitel nemocnice Jiří Matěj. S krátkým hudebním programem vystoupil pěvecký sbor Gymnázia Komenského pod taktovkou učitelky Sylvy Mokrošové.