Nyní byla představena vizualizace takzvaného POHO Parku. Hotová je i architektonická studie, před dokončením je studie proveditelnosti a finišují přípravy žádosti o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci. Projekt má stát okolo půl miliardy korun.

Centrum pro volný čas i vzdělávání

Projekt POHO Park řeší území o celkové rozloze 22 hektarů, které se rozkládá od kostela sv. Petra z Alkantary včetně přilehlé vodní plochy až k bývalému dolu Gabriela. V praxi to znamená, že se zrekonstruuje a upraví původní budova, a to včetně objektů s těžními věžemi. Hned vedle vyroste zcela nová budova, v níž bude turistické informační centrum a bistro s terasou, která nabídne vyvýšený výhled do okolí. (Více informací v rozhovoru s architektem studie POHO Parku - pozn. red.)

Areál bývalého Dolu Gabriela v Karviné-Dolech.
POHO Park by měl lidem přiblížit historii území, které žilo pro uhlí

Autoři projektu i investor sázejí na to, že okolí šikmého kostela je v posledních letech oblíbeným místem pro výletníky a POHO Park jim brzy přinese další možnosti. „Návštěvnické centrum nabídne zábavu, kulturu i prostor pro odpočinek. K dispozici budou výstavní a konferenční sály, ale také komerční prostory. Lidé se sem budou sjíždět na nejrůznější akce nebo třeba navštíví unikátní audiovizuální expozici, která představí příběh zaniklé Karviné. Jsme v kraji hrdí na industriální dědictví a i tady chceme ukázat, že tyto památky mají co nabídnout a přitahují čím dál více lidí,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Václav Palička, předseda představenstva společnosti Moravskoslezské investice a development (MSID) řekl, projekt POHO Parku představuje memento minulosti, kterou si tento region prošel. „Celé území původní Karviné potřebuje rozvojové projekty. Jednáme s investory, kteří by přinesli další kapitál,“ řekl Palička s tím, že projekt POHO Parku nefunguje izolovaně, ale společně s dalšími chystanými aktivitami v území. Například s projektem Eden Silesia nebo s budoucími rozvojovými plochami. Už nyní jsou do oživení pohornické krajiny a okolí dolu Gabriela zapojeny i místní komunity nebo studenti. POHO Park budou společně provozovat Moravskoslezský kraj, město Karviná, MSID a spolek Iniciativa Dokořán.

„V Karviné jsme rádi za každou investici a projekt na našem území. Moc bych si přál, aby se POHO park zrealizoval, byl by to obrovský impulz, který by celý náš region nastartoval a určil mu nový směr,“ míní primátor Karviné Jan Wolf.

Areál bývalého Dolu Gabriela v Karviné-Dolech.
Expert na životní prostředí: Karvinsku chtějí vracet to, co se mu dlouho bralo

Architektonickou studii zpracovalo NEXT Studio v čele s architektem Vojtěchem Lekešem a ve spolupráci se společností Technoprojekt. Stejný tým zpracovává také studii proveditelnosti. Žádost o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace bude podána v nejbližších dnech. Ve druhé polovině roku 2023 budou zahájeny práce na projektové dokumentaci. Stavební práce by měly začít v roce 2025, POHO Park spustí provoz během roku 2027.

ROZHOVOR K TEMATU

Chceme propojit areál bývalého dolu Gabriela v šikmým kostelem, říká architekt

Pro areál bývalého Dolu Gabriela v původní Karviné je narýsována nová budoucnost. Byl vytipován jako vhodný pro přeměnu v centrum setkávání, vzdělávání, volnočasových aktiv a zázemí pro rodiny s dětmi. „Hledali jsme něco, za čím lidé přijdou. Turismus, kultura a volnočasové aktivity je, myslím, dobrá kombinace. Pro rodiny na víkend skvělá lokalita,“ říká architekt NEXT Studia Vojtěch Lekeš.

Architekt NEXT Studia Vojtěch Lekeš.Architekt NEXT Studia Vojtěch Lekeš.Zdroj: Milan Haluška

S čím vším jste se museli při zpracování a tvorbě studie POHO Parku vypořádat?

Je to bývalý důlní areál, navíc nějakou dobu nepoužívaný, takže území netypické. Museli jsme tedy najít nějaký nový atraktor, tedy něco, za čím tam lidé přijdou. V rámci studie proveditelnosti jsme si udělali malý průzkum a zjistili, že to není až tak atraktivní území. Takže se musíme snažit nějakým způsobem strhnout nadšení místních i přespolních a doufám, že se nám to tím programem podařilo. Zůstane původní budova strojovny a dvě budovy s těžními věžemi. Vyroste i zcela nová budova a okolí dozná určitých změn.

Co má být tedy to, za čím lidé přijedou?

Všechno dohromady. Ve finále to bude vypadat tak, že lidé z okolí i přespolní budou mít v té oblasti jasný cíl. Proto tam pro lidi musíme vytvořit potřebné zázemí, kde se mohou občerstvit, kde budou mít možnost placených i neplacených aktivit, relaxace. V letní sezoně bude areál více otevřený, v zimě trochu skromnější, ale myslím si, že turismus, kultura a volnočasové aktivity je dobrá kombinace. Pro rodiny na víkend skvělá lokalita.

POHO Park – důl Gabriela.
Festival POHO Den nabídne talk show i koncert Májováku, vstup je zdarma

Při prezentaci projektu zaznělo, že z těžních věží by mohla být vyhlídka… Jak hodláte tyto dva objekty využít?

Těžní věže budou trochu náročnější, protože je tam spousta technických podmínek a restriktivních věcí. Z věží klasická rozhledna nebude, vnitřní výtah tam asi instalovat nepůjde. Počítáme ale s tím, že bude možné se na věže dostat po nějaké ferratě, kdy se člověk dostane na horní plošinu formou výškového výstupu. To ale asi nebude pro každého. Nicméně atraktivní zážitek by to mohl být třeba v kombinaci s komentovanou prohlídkou. Jak uzpůsobíme vnitřní prostory těch budov okolo věží, zatím nevíme. V první věži plánujeme dětské pohybové centrum včetně třiapůlmetrové skluzavky a ve druhé zřejmě prostory k pronájmu pro výstavy a drobné prezentace všeho druhu. V budově strojovny bude konferenční sál s auditoriem a zázemí pro spolky i správu areálu. V podzemí by měly vzniknout výstavní prostory.

Už jste zmínil novou budovu, který v areálu vyroste. Co v ní bude?

Budova bude hodně moderní a energeticky soběstačná. Mělo by v ní být turistické informační centrum, vstupní hala, informace, pokladny a také bistro s terasou, která nabídne vyvýšený výhled do okolí.

Video, kde jsou vidět výrostci při vandalismu v areálu Lodiček v Karviné, zveřejnila Karviná na svých sociálních sítích.
VIDEO: Takto děti ničily karvinské Lodičky. Město podává trestní oznámení

Jak se promění okolí budov v celém areálu?

Okolí je zalesněno náletovými dřevinami, které z části půjdou pryč. Nicméně chceme zachovat ráz krajiny, který je poměrně unikátní, neradi bychom to měnili a narušili. Počítáme také s obnovou historické stromové aleje, což je, myslím, hodně atraktivní záležitost. Navrhli jsme také nové průhledy skrz náletové dřeviny, které vizuálně spojí Důl Gabriela s nedalekým kostelem svatého Petra z Alkantary. V reálu bychom chtěli tyto dva areály propojit pěší i cyklistickou spojnicí s historickými mementy, aby ta procházka byla zajímavá.

Při prezentaci už také zaznělo, že v areálu vznikne nový rybník.

V projektu jsou dvě vodní plochy, přičemž jedna bude vytvořena nově. Bude to koupací biotop s kořenovou filtrací na dešťovou vodu v těsné blízkosti areálu dolu, takže taková malá rekreační plocha. K drobným úpravám dojde také v rámci vodní plochy u šikmého kostela, kde vzniknou nová mola. Naším cílem je propojit již stávající aktivity, které probíhají u šikmého kostela, s tímto novým programem.

Brána bývalého Dolu Barbora. Plánována je zde stavba spalovny i průmyslové zóny.
Karvinská spalovna v navrhované podobě má definitivní stopku

V době, kdy se Důl Gabriela uzavíral, někdy před 20 lety, se uvažovalo, že by v areálu vzniklo hornické muzeum, jaké Karviné neměla a dodnes nemá, byť je posledním regionem v Česku, kde se černé uhlí těží. O takové variantě se při zpracování studie neuvažovalo?

Ne, hornické muzeum tam nebude. Hornictví, které je s regionem bytostně spjato, budeme ale připomínat, a to formou audiovizuální expozice, kde můžeme návštěvníky v krátkosti seznámit jak s minulostí regionu, tak jeho budoucností. Chceme určitě moderní expozici, než zacílené hornické muzeum, které už v širším regionu funguje třeba v Ostravě na Landeku nebo Dole Michal.