Řidiči místo dobře znají. Pohyb svahu nepoškozuje jen most, který jím provádí Špluchovský potok, ale z asfaltového povrchu vytváří vlnitou roletu. Pohyb svahu se zřejmě zcela zastavit nepodaří, most však už opraven být musel, protože hrozilo jeho zřícení. Tlak svahu narušoval stěny betonového mostu.

Město zvolilo způsob opravy, při kterém není nutné silnici uzavírat ani rozkopávat. Betonový skelet zůstane zachován. Dovnitř však dělníci vsunuli tubus z vlnitého ocelového plechu, který vytvoří nový profil mostu. „V rámci plánování opravy jsme přemýšleli nad co nejšetrnějším způsobem rekonstrukce, aby obyvatelé této lokality byli pracemi dotčeni co nejméně. Proto jsme zvolili specifickou metodu tzv. relingu, která spočívá v tom, že dojde k částečnému zastavení průtoku potoka. Vzniklý prostor mezi tubusem a otvorem bude vyplněn speciální hmotou, která bude formou injektáže vpuštěna z bočního svahu," vysvětlil způsob rekonstrukce vedoucí odboru správy a rozvoje majetku René Vašek.

Náklady na opravu byly vyčísleny na 8,2 milionu korun. Pohyb svahu pak bude nově monitorován sondami.