Do areálu bývalého Dolu Dukla přišli vzdát hold obětem důlní katastrofy vedoucí představitelé města, pozůstalí, kamarádi, pamětníci, krojovaní horníci, zástupci politických stran a klubů zastupitelů města a členové dalších spolků.

Památník zaplnily věnce a květiny. Proslov přednesla primátorka města Havířova Jana Feberová a jeden z pamětníků Jaroslav Gongol.

Fotogalerie: Natáčení filmu Dukla 61

Na závěr Marek Paluřík zahrál na trumpetu hornickou lidovou píseň Již opět z věže zaznívá tichounké zvonečku klání, již uchop se každý kladiva a měj se k dolování.