Problémy se svahem jsou dlouholeté. Nepomohlo ani několik úprav, které měly pohyb zastavit. 

"Bylo tady vybudováno nové koryto potoka, který odvádí dešťovou vodu z celé oblasti. Bohužel, za nedělního přívalového deště bylo vody tolik, že proud poškodil vše, co jsme tady nedávno vybudovali. Voda vytrhala kameny z koryta a strhla svah, který byl před měsícem zpevněn a ještě si nestačil takzvaně sednout. Situaci okamžitě řešíme, aby sesuv nemohl dále pokračovat a místo opět zajistíme. Pravděpodobně bude potok veden v potrubí až do lesa, kde už žádné domy ohrožovat nemůže," řekl hospodářský náměstek havířovské primátorky Karel Šlachta. 

Domkaři, kteří si v lokalitě své příbytky odkoupili od důlní společnosti, doufají, že zajištění svahu bude rychlé a konečně i definitivní. 

"Není to vůbec příjemné. Nedávno to tady opravili a v neděli jsme jen sledovali, jak to voda odnáší. Kameny v korytu se doslova rozpadly a s hukotem byly odplaveny dolů do lesa," popsali lidé.