Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích Přihlášených dětí s doprovodem rodičů bylo 16. Slavnostní projev přednesla zastupitelka města Havířova Ivana Hlubinková Kožmínová.

S hezkým kulturním programem vystoupily děti ze Základní školy 1. máje. O živou hudbu se postaral houslista Jiří Erlebach.

Další vítání občánků v první polovině roku 2019 bude v termínech: 27.1., 10.2., 24.2, 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26. 5., 9.6., 23.6. vždy v neděli.