Ke Staré řece je každopádně i dnes příjemná procházka, kterou můžete začít třeba u Obecního úřadu v Horních Bludovicích. Před mostem přes řeku zahnete vlevo a vydáte se podél toku Lučiny směrem ke Staré řece, což je dnes slepé rameno zakřivené okolo výspy, na které stojí krásná víkendová chata.

Vydáte-li se dál, půjdete přes louku, zpět k rovnému toku Lučiny. Podél toku řeky směřujete ke splavu a vydáte-li se rovně, dojdete k hrázi Žermanické přehrady. Chcete-li si procházku zkrátit, zahněte vlevo kolem další části původního koryta Lučiny, kde stále rostou staré vrby.

Dojdete ke zpevněné cestě, která vás dovede kolem hostince U sv. Jána zpátky do centra obce. Okruh v běžném tempu zdoláte za zhruba 40 minut. A ty výhledy na Lysou a celý hřeben Beskyd stojí rozhodně za to. 

K TÉMATU

Stará řeka

Stará řeka je přírodní památka, která se nachází u jižního okraje obce Horní Bludovice na pravém břehu řeky Lučiny a nedaleko jejího toku. Stará řeka tvoří původně přirozeně meandrující tok řeky Lučiny, který je nyní odstavený od hlavního toku řeky. Oblast poskytuje útočiště několika druhům zvláště chráněných živočichů, především obojživelníkům. 

V oblasti přírodní památky jsou zachovány pozůstatky měkkého luhu v porostu na břehu toku řeky. Dále od břehu se rozprostírá mokřad, kde kromě chráněných obojživelníků se daří také plazům.

Z obojživelníků se ve zdejší oblasti vyskytuje čolek obecný, horský a velký, ropucha obecná, skokan hnědý, krátkonohý a zelený, kuňka žlutobřichá. Z plazů je to užovka obojková a ještěrka obecná. Kromě těchto živočichů navštěvují zdejší lokalitu ledňáček říční a volavka popelavá. Jako přírodní památka byla tato lokalita vyhlášená v roce 2002 na rozloze 1,42 hektarů. (zdroj: wikipedie)