Tento fakt potvrzují i města na Karvinsku. „Poměrně bohatá je korespondence občanů směrem k radnici, odpovídáme běžně na několik dotazů denně a úředníci i vedení města řeší běžně denně několik problémů vzešlých z dotazů nebo podnětů lidí," uvedla mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

„Nejvíce to jsou přání na nová parkoviště a dětská hřiště," dodala Swiderová.

V Havířově pro usnadnění komunikace před dvěma lety zavedli aplikaci Dej tip. „Lidé prostřednictvím formuláře nebo chytrého telefonu mohou poslat na úřad vyfocený jakýkoli technický problém ve městě, např. rozbitý odpadkový koš, díru na cestě apod. Lidé toho hojně využívají, ohlášení problému je anonymní," objasnila mluvčí Havířova Eva Wojnarová.

Informace, podněty

Žádosti o dětská hřiště a poukazování na rozbité koše ale nejsou jedinou možností, jak něco ovlivnit. Další z možností je přijít přímo na zastupitelstvo. „Lidé chodí a přinášejí věci, které je trápí i které se jim ve městě líbí. Požadavky řeší také přímo na jednotlivých oborech magistrátu a píší e-maily," okomentovala Wojnarová.

„Lidé chodí málo, což nás i trochu mrzí," dodala za Karvinou Swiderová.

Občan starší 18 let má ale také kromě práva volit, být volen a vyjadřovat se v referendu právo účastnit se a vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva, nahlížet a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a závěrečnému účtu. Dále pak požadovat projednání určité záležitosti, která, je-li podepsána 0,5 procenta obyvatel, musí být projednána do 60 dnů. Mezi občanská práva patří také právo podávat příslušným orgánům návrhy, připomínky a podněty.

Každý, nejen obyvatel daného města, pak má právo žádat informace o životním prostředí, podávat petice, stěžovat si na jednání orgánů a další.

O právech občanů na informovanost o dění v obci a možnostech do něj zasahovat informuje například přehledně zpracovaná příručka Práva občanů obce, kterou vydala Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra České republiky v Edici dobré správní praxe. Tato příručka je volně stažitelná na internetu z webové stránky ochrance.cz.

Zájem roste

I přesto, že se zájem občanů o podílení se na chodu měst a obcí zvyšuje, stále je poměrně nízký a výrazně opadá spolu s nároky na znalost problematiky.

U názorů, jak by občané k vedení měst a obcí měli přistupovat a podílet se na něm, se setkáváme s velmi širokou škálou různých tvrzení. Od typického vyjádření, se kterým se setkáváme na ulicích, že placeni jsou za „to" přece „oni", a nikdo nemá čas, aby se po vlastní práci ještě věnoval kontrole práce jiných, až po názory, které můžeme vyjádřit citací Tomáše Garrigua Masaryka: Bez zájmu občanů o stát, republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny forma sama nerozhoduje o podstatě státu.