To hlavní ze stavební činnosti je podle projektové dokumentace hotovo a momentálně probíhají dokončovací práce především na podchodu, kde se dodělávají obklady, podlahy a výtahy. Podle mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše postup těchto prací není závislý na výlukové činnosti, ale výhradně na počasí. „Tyto práce by měly být dokončeny do konce letošního roku, ale jedná se o mokré procesy, takže případné silné mrazy by je mohly přerušit do jara 2019,“ informoval Illiaš.

I kdy bude stavbařům přát počasí a stihnou všechny dodělávky do konce roku, na jaře se dělníci a stroje na nádraží vrátí a pustí se do rekonstrukce prvního nástupiště. A to přesto, že bylo před pár lety modernizováno. Jenže…

„Toto nástupiště nebylo původně součástí stavby, navíc bylo v době vypracování projektové dokumentace majetkem Českých drah a do majetku SŽDC. přešlo až před vlastním zahájením stavby. Při realizaci prací v železniční stanici Karviná bylo zjištěno, že nástupiště už nevyhovuje normovým požadavkům, proto bylo rozhodnuto provést jeho rekonstrukci,“ prozradil mluvčí SŽDC.

V současné době se připravuje projektová dokumentace, předpokládaný termín realizace je jaro 2019. Podle Illiaše by se však tyto práce neměly cestujících negativně dotknout, protože jsou v provozu obě ostrovní nástupiště.

„S ukončením stavby jako celku v listopadu 2019 budou vyklizena všechna staveniště včetně provedení všech úprav ploch zasažených stavbou,“ mluvčí SŽDC.