Na programu zasedání 43členného sboru zastupitelů byla pouze volba vedení města.

Program zasedání

Deník jednání sledoval a přinášel z něj průběžné zpravodajství v tomto článku a videopřenos. 

Zdroj: Youtube

Dohoda koalice

Město povede čtyřkoalice složená ze 13 zastupitelů ANO, ČSSD (6), Hnutí pro Havířov (4) a KDU-ČSL a STAN (4).

Opozici tvoří KSČM (7), Piráti (4), SPD (4) a ODS (2). 

Podpis koaliční smlouvy mezi ANO, ČSSD, KDU-ČSL a STAN a Hnutím pro Havířov 11. 10. 2018.
Bude mít Havířov primátora na částečný úvazek?

Koaliční partneři se už dohodli na rozdělení funkcí ve vedení města. Primátorem má být Josef Bělica (ANO), ekonomickým náměstkem Ondřej Baránek (ANO), hospodářským náměstkem Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL a STAN), náměstkyní pro sociální rozvoj Stanislava Gorecká (ANO) a náměstkyní pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD). Pro oblast sportu bude navíc určen uvolněný radní Daniel Vachtarčík (HpH).

Uvolněný či neuvolněný?

Zastupitelé mají nejdříve stanovit počet členů městské rady. Podle všech předpokladů jich bude opět 11. Následně zastupitelstvo určí, které funkce budou uvolněné a které neuvolněné. Zásadní rozdíl spočívá ve finančním ohodnocení.

Uvolnění zastupitelé pracují ve svých funkcích na plný úvazek a ze zákona mohou pobírat pouze odměny spojené s těmito funkcemi. Mohou být sice například členy orgánů soukromých nebo městských firem, ale bez nároku na odměnu za tuto práci.

Primátor na částečný úvazek

Podle dosavadních informací bude mít Havířov vůbec poprvé neuvolněného primátora, protože Josef Bělica hodlá skloubit práci primátora s funkcemi poslance a krajského zastupitele. Primátorem by tak nebyl na plný úvazek, ale funkci by vykonával jen částečně. Úměrně tomu by se krátila i jeho měsíční odměna, která by nečinila 79 020, ale jen 42 671 korunu.

Nové vedení města dává tímto rozhodnutím najevo, že funkce primátora Havířova není natolik exponovanou funkcí, aby nemohla být vykonávána jen z jedné třetiny.

Naopak, koalice uznala, že dosavadní sociální náměstek toho měl na svých bedrech tolik, že jeho práci teď budou vykonávat hned tři lidé. Právě proto byly zřízeny samostatné posty náměstků, jeden pro sociální rozvoj a druhý pro školství a kulturu. „Vidíme, že to manažersky nefunguje tak, jak by mělo, tak jsme se rozhodli pozici rozdělit. Bude zvlášť náměstek pro školství a kulturu a jeden pro sociální oblast. Takže budeme mít místo tří náměstků čtyři,“ vysvětlil Novinkám.cz Bělica.

Náměstkům navrch vypomůže ještě jeden uvolněný radní pro sport. Co přesně bude dělat, se ještě upřesňuje. “O konkrétní náplni budeme ještě jednat, ale oblast sportu je velmi široká a věřím, že to bude ku prospěchu všech sportovců,” řekl TV Polar Vachtarčík.

Průběh jednání

Zasedání zahájila v 9 hodin dosavadní primátorka Jana Feberová. Po hymně nově zvolení zastupitelé složili slib. 

Pavel Rapant (ČSSD) navrhl, aby ve vedení města pracovalo 5 uvolněných členů rady, a to ve funkcích:

Náměstek pro ekonomiku a správu města
Náměstek pro investice a chytré město
Náměstek pro školství a kulturu
Náměstek pro sociální oblast
Člen rady města pro sport

Zastupitelka Darja Tomeniecová (SPD) se zeptala, proč došlo k rozdělení postu náměstka pro sociální rozvoj. 

Primátorka situaci vysvětlila tím, že oblast, kterou měl dosud na starost jeden náměstek, je obsáhlá a bude vhodnější, když se jí bude věnovat více lidí. 

Eduard Heczko (KSČM) měl dotaz ohledně budoucího primátora, který by měl být neuvolněný. "Myslím si, že to není správné. V rámci ČR budeme jako statutární město zřejmě jediní," řekl a současně navrhl, aby uvolnění radní byli jen čtyři, bez radního pro sport. K jeho návrhu se přidala i Tomaniecová. "Tato funkce by město přišla na 4 miliony korun. Tu práci by mohl zastat pan Bělica, který bude neuvolněným primátorem."

Vysvětlení se ujal i Josef Bělica (ANO), který popsal, s jak velkými rozpočty a rozsáhlým majetkem pracují například Správa sportovních a rekreačních zařízení, sociální odbor nebo odbor školství. 

"Já jsem funkci sociálního náměstka vykonával. Proto by mě zajímalo, jaká bude náplň nových náměstků a uvolněného radního. Odbory i SSRZ mají své ředitele. Navrhuji, aby byl i uvolněný radní pro psí útulek," řekl někdejší primátor Daniel Pawlas (KSČM). 

Jeho návrh hlasováním neprošel, když pro bylo jen 5 zastupitelů. Pro návrh Tomaniecové bylo 14 zastupitelů a stejný počet byl i pro návrh Heczka. 

Naopak původní návrh koalice podpořilo 27 zastupitelstva.

Volba primátora

Eduard Heczko navrhl, aby volba primátora probíhala tajně. Návrh však nebyl schválen, když většina zastupitelů je pro veřejné hlasování. 

Jako kandidát na primátora byl za ANO navržen Josef Bělica. Před hlasováním však zastupitelé hlasovali o odměně za výkon funkce. 

Daniel Pawlas navrhl na primátorku Janu Feberovou, která ji však nepřijala. 

Pro bylo 26 zastupitelů, proti 10, 6 se zdrželo a 1 nehlasoval.

Primátorem města Havířova byl zvolen Josef Bělica. 

Primátor Bělica poděkoval své předchůdkyni. "Jednání s ní byla vždy konstruktivní, za což ji děkuji. Byť jsem byl zvolen neuvolněným primátorem, hodlám funkci vykonávat na plný úvazek," řekl. 

Zastupitelstvo pokračovalo volbou členů městské rady.

Róbert Masarovič za ANO navrhl Ondřeje Baránka, a to na post ekonomického náměstka. Jiný návrh učiněn nebyl.

Pro bylo 30 zastupitelů, proti 2, zdrželo se 10 a 1 nehlasoval.

Náměstkem pro ekonomiku a správu města byl zvolen Ondřej Baránek (ANO)

Eva Šillerová navrhla za KDU-ČSL a STAN Bohuslava Niemiece, a to na post náměstka pro investice.

Pro bylo 28 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 14 a 1 nehlasoval.

Náměstkem pro investice a chytré město byl zvolen Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL a STAN)

Pavel Rapant navrhl za ČSSD na post náměstkyně pro školství a kulturu Janu Feberovou.

Pro bylo 27 zastupitelů, proti 4, zdrželo se 11 a 1 nehlasoval.

Náměstkyní pro školství a kulturu byla zvolena Jana Feberová (ČSSD)

Róbert Masarovič za ANO navrhl na post náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.

Zastupitelka Darja Tomaniecová se Gorecké zeptala, zda bude vykonávat společně s funkcí náměstkyně i funkci ředitelky Santé. "Pokud budu zvolena, budu vykonávat plně funkci náměstka, nikoli ředitelky," odpověděla Gorecká. 

Pro bylo 26 zastupitelů, proti 2, zdrželo se 14 a 1 nehlasoval.

Náměstkyní pro sociální oblast byla zvolena Stanislava Gorecká (ANO)

Na uvolněného člena Rady města Havířova pro oblast sportu byl Hnutím pro Havířov navržen Daniel Vachtarčík. 

Pro bylo 28 zastupitelů, proti 12, zdrželi se 2 a 1 nehlasoval.

Zbývajícími neuvolněnými členy rady byli zvoleni: 
Jiří Martinek (ČSSD)
Róbert Masarovič (ANO)
Pavel Rapant (ČSSD)
Iva Georgiu (ANO)
Alena Olšoková (ANO)

Po hodině a půl od zahájení zasedání bylo zvoleno kompletní vedení města. Volby proběhly přesně podle koaliční dohody. 

První zasedání radních bylo svoláno na 11.45 hodin v budově magistrátu. 

Zastupitelé v dalších volbách zvolili jako statutárního zástupce primátora náměstka Baránka. 

11člennému Finančnímu výboru Zastupitelstva města Havířova bude předsedat Eva Šillerová. 

9člennému Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Havířova bude předsedat Martin Rédr (Piráti). 

Zastupitelé jednali o svých odměnách. Do konce letošního roku je ponechali ve stávající výši. Od 1. 1. 2019 budou odměňováni podle nového výměru, jak byl navýšen státem. Základní odměna zastupitele bude ze současné výše 2371 Kč zvýšena na 2537 Kč a u radních se zvýší z 9482 Kč na 10 146 Kč. K těmto odměnám si mohou připočíst i další, a to v souhrnu za maximálně tři funkce ve výborech nebo komisích. 

Současně zastupitelé schválili náhrady ušlého výdělku při výkonu funkce. Tato náhrade je stanovena paušální částkou ve výši 200 Kč za 1 hodinu výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva strávil na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města maximálně však 5 000 Kč za měsíc. Za výkon funkce se považuje skutečná účast člena Zastupitelstva města Havířova na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města a maximálně 6 hodin přípravy na každé z těchto jednání, kterého se člen Zastupitelstva města Havířova zúčastnil. 

Tabulku s odměnami zastupitelů najdete ZDE

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno vyčerpáním všech bodů v 11.30 hodin. 

Ilustrační pohled na Orlovou.
Dnes se volí starostové, někde už to vře
Zasedání havířovských zastupitelů.
Podívejte se, kdo usedne do zastupitelstev Karviné a Havířova