Z havířovských středních škol mají poměrně dostatek volných míst v některých vzdělávacích oborech Hotelová škola a Obchodní akademie na Tajovského ulici, Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola v Moravské ulici a Střední škola na Sýkorové ulici. Také na dalších školách jsou ještě široké možnosti ke studiu. Naopak v nabídce krajského úřadu nejsou gymnázia v ulicích Komenského a Studentská.

Průzkumy před zahájením přijímacích řízení ukázaly, že celkově klesají počty žáků na středních školách, projevuje se to hlavně u učebních oborů s výučním listem. Rostou, ale počty gymnazistů a studentů nástavbových oborů.