Metodu vrbovým výpletem ovládá polská firma, která se zabývá projektováním, tvořením a výsadbou vrbových konstrukcí a staveb od altánů přes kompostéry, tunely, konstrukce pro děti, svatební pavilony až po ploty.

Tento způsob zpevňování břehů je sice časově náročnější než ostatní, avšak k přírodě mnohem šetrnější. Vrbový plůtek by měl břehy potoka Mlýnka držet minimálně několik desetiletí. „Loni jsme použili vrbu křehkou z okolí vodní nádrže Hrabina, ale protože se často lámala, letos jsme se rozhodli pro pevnější pruty vrby košíkářské salix viminalis z plantáží těsně za Cieszynem," říká Justyna Świerczek z polské firmy.

„Letos byly práce náročnější. Museli jsme nařezat na pět set čtyřmetrových prutů silných kolem čtyř centimetrů, které se neohýbaly snadno, proto k provedení výpletu bylo zapotřebí hodně síly," říká Marek Gajda, který se na pracích podílel.

Dobrá metoda

Město jako správce toku se pro tuto metodu rozhodlo po dobrých zkušenostech z loňska, kdy byl na podzim zmíněným způsobem zpevněn dvacetimetrový úsek Mlýnky. Letos na jaře přibylo dalších šedesát metrů.

„S první etapou prací polské firmy jsme byli velmi spokojeni, proto letos ve vrbovém výpletu pokračujeme," říká vedoucí oddělení životního prostředí českotěšínské radnice Petr Nestrašil.

Referent vodního hospodářství a ochrany přírody Daniel Křenek dodává, že teď se musí počkat, jestli vrba obrazí. „Pokud ano, příští rok budeme dělat dalších šedesát metrů," říká Křenek.

Proutí i kameny

Podle Petra Nestrašila některé části břehů, které padají, bude nutné zpevnit kamennou, popřípadě betonovou zídkou a teprve pak pokračovat opět přírodní.

„Musíme zvolit tento postup, protože při stavbě zídky by se mohl plot z proutí poškodit," dodal.

Z několika možných variant, které přicházely v úvahu při zpevňování břehů, se Českotěšínští rozhodli právě pro tuto dnes už takřka zapomenutou.

„Je to tradiční, dnes však již málo používána metoda a tak se snažíme vrátit k tradicím. Není příliš drahá, je estetická a má přírodní charakter," dodal Petr Nestrašil.

EMILIE ŚWIDROVÁ