V příštích měsících by se měla jeho pracoviště státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze i dávek pro osoby se zdravotním postižením přestěhovat z budovy v ulici Zakladatelská (budova bývalého okresního úřadu pozn. aut.) do výškového domu na třídě Osvobození, kde dnes sídlí ředitelství úřadu a zprostředkovatelské pracoviště pro nezaměstnané. Tuto informaci Deníku potvrdila ředitelka Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová.

„Jako organizační složka státu jsme povinni svou činnost zajišťovat především ve vlastních prostorách. Budovu v Zakladatelské převzal Finanční úřad v Karviné, který plánuje rekonstrukci a prostory využívat zejména pro potřeby svého úřadu. Proto se stěhujeme," uvedla Jungová.

To ale není otázkou týdnů ani nejbližších měsíců. Úřad práce ve svém objektu na třídě Osvobození sice prostory má, dokonce už vypověděl nájmy lékařům, kteří tam měli ordinace, jenže budova nevyhovuje z hlediska požárních požadavků.

Jak potvrdila ředitelka ostravské pobočky ÚP, v minulosti byla údržba výškové budovy na třídě Osvobození z hlediska požární bezpečnosti poněkud zanedbána, proto je teď nutná větší oprava.

„Zatím jsme v první fázi, odstraňujeme nejhorší závady. Poté necháme zpracovat projektovou dokumentaci mimo jiné na stavební úpravy. Kdy to všechno bude hotovo, dnes nedokážu říci," uvedla ředitelka ostravské pobočky úřadu práce.

„Jakmile bude termín znám, budeme veřejnost včas informovat," dodala Jungová.