Pravděpodobně v horizontu několik týdnů bude křižovatka na Ostravské ulici přehrazena středovými svodidly. Ta zabrání projíždění středem křižovatky, jak při odbočování z Ostravské ulice, tak i při vyjíždění z vedlejších komunikací.

Důvodem je bezpečnost. Stát totiž v průběhu několika desetiletí nedokázal v místě postavit naplánovanou bezpečnou mimoúrovňovou křižovatku, proto si bezpečnost vynutí omezením provozu. A krajský úřad neměl důvod žádosti Ředitelství silnic a dálnic nevyhovět.

„Kraj vyhověl žádosti ŘSD, podle kterého je křižovatka na Ostravské ulici extrémně nebezpečná. K návrhu kraj obdržel několik desítek připomínek, z nichž však žádná nebyla takového charakteru, aby rozhodnutí změnila. Vesměs se jednalo o výhrady k tomu, že omezení způsobí delší dojezdové trasy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Podle Unucky nedocházelo k problémům ani v době, kdy se Ostravská ulice opravovala a platil zákaz odbočování na Šumbark. 

Realita však byla jiná. Velký kruhový objezd byl několikrát zahlcen vozidly a doprava se na něm zastavila. 

Zablokovaný kruhový objezd v Havířově.
Řidiči se dostali do pasti, když si sami zablokovali velký kruhový objezd

Zablokovaný kruhový objezd v Havířově.Zdroj: www.tesinsko.cz

Všechno přes rondel

Po zavedení dopravního opatření budou všechna vozidla jedoucí od Ostravy, která by jinak odbočila na Šumbark už před městem, najíždět na velký kruhový objezd. Z něj pak pojedou podjezdem, nebo vyjedou zpátky na Ostravskou, ze které pak sjedou vpravo. Tato varianta se týká především veškeré nákladní dopravy, která míří na kontejnerové překladiště, betonárku, sklady a areál ČSAD.

Zácpy budou větší

Vzhledem k tomu, že v době odpolední dopravní špičky se před kruhovým objezdem vytvářejí dlouhé kolony vozidel už nyní, je jisté, že po zavedení omezení bude situace ještě horší. Je možné, že více řidičů se bude snažit čekání u kruhového objezdu vyhnout a trasu zvolí přes Šenov.

Město Havířov ještě zvažuje kroky, které by mohly rozhodnutí zvrátit.

„My s krajem nesouhlasíme. Vyřeší sice problém v křižovatce, ale přesune ho o pár metrů dále k rondelu. Proto teď hledáme cesty, jak rozhodnutí kraje změnit,“ řekl náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec.

Výhrady k omezení na Ostravské ulici měla i společnost SmVaK. Její vozidla se totiž ve směru od Havířova nedostanou k čističce odpadních vod a budou muset zajíždět až na viadukt v Šenově.

Chodci

Středová svodidla budou dělat velké problémy i chodcům, kteří dosud přes křižovatku chodí k zahrádkám na šenovské straně, případně k řece Lučině a chráněným mokřadům. Dá se předpokládat, že po instalaci svodidel budou silnici překonávat přes středový travnatý pás poblíž pilíře železničního mostu, což bude zřejmě nebezpečnější než dosud. Městská vyhláška ani zákon přitom takové překonání komunikace nezakazuje.

Měření rychlosti

Město Havířov navrhovalo jako jedno z možných řešení zákaz vyjíždění od Šumbarku vlevo k velkému kruhovému objezdu a měření rychlosti na Ostravské ulici. 

V dubnu 2019 v místě, kde platí omezení na 50 km/h, probíhalo skryté měření rychlosti. Měřilo se na Ostravské ulici v obou směrech. Při vjezdu do Havířova bylo měřeno 75 958 vozidel. Průměrná rychlost činila 61,5 km/h. Nejvyšší zaznamenaná rychlost byla 164 km/h.

Měření rychlosti ve směru z Ostravy do Havířova.Zdroj: Archiv
Měření rychlosti ve směru z Ostravy na Havířov.

V opačném směru na Ostravu bylo měřeno 57 944 vozidel. Průměrná rychlost činila 63,4 km/h a maximální zaznamenaná byla 149 km/h.

Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu.Zdroj: Archiv
Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu. 

V nejrychlejším směru od Ostravy do Havířova jela většina vozidel, 37 procent, křižovatkou v rozmezí 50 až 60 km/h. Druhá nejpočetnější skupina (28 %) byla v rozmezí od 60 do 70 km/h. Necelých 16 procent vozidel projelo rychlostí, která nedosahovala 30 km/h. Rychlostí vyšší než 100 km/h projelo necelé jedno procento.

Ze statistiky vyplývá, že většina řidičů při příjezdu od Ostravy zpomaluje z 90 pod 70 km/h., přičemž rychlost projíždějících vozidel je úměrná hustotě provozu. Ve špičce se jezdí pomaleji, než v nočních hodinách.

Měření rychlosti ve směru z Ostravy do Havířova.Zdroj: Archiv
Rozdělení vozidel podle rychlosti při měření ve směru z Ostravy do Havířova.

Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu.Zdroj: Archiv
Rozdělení vozidel podle rychlosti při měření ve směru z Havířova do Ostravy.

ŘSD trvá na tom, že křižovatku upravit musí.

„Realizovat úpravu předmětné křižovatky chceme zejména z důvodu výskytu tragických dopravních nehod. V místě stávající průsečné křižovatky silnic I/11 x II/479 a místní komunikace dojde k vybudování středního dělicího pásu s jednostrannými svodidly po obou stranách, tak aby bylo zamezeno levým odbočením v obou směrech jízdy. Vše bude doplněno a upraveno příslušným svislým a vodorovným dopravním značením,“ reagovala Tereza Primová z ŘSD.

Křižovatka na Ostravské ulici v Havířově dozná změn k vyšší bezpečnosti.
Na Ostravské už se nebude smět odbočovat

Návrh řešení

Jak už Deník informoval loni, na silnici I. třídy není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Vyloučeny proto byly varianty světelné nebo okružní křižovatky. 

Návrh dopravního řešení v Ostravské ulici.Zdroj: MS kraj

Řešena je nakonec právě tato varianta, kdy bude v křižovatce vytvořen středový dělicí pás.

„Umístěním dopravního zařízení vznikne na křižovatce nový střední dělicí pás s jednostrannými svodidly po obou stranách. Dále dojde k vybudování naváděcích ostrůvků pomocí tzv. „CITY bloků“,“ stojí v návrhu řešení.

Nákres plánované trasy silnice I/11 skrz kruhový objezd v Havířově.
Skrz havířovský rondel nepovede most ani tunel