Jde o vizi městské akciové společnosti Služby města Orlové (SMO). Zastupitelé včera měli schválit návrh na změnu územního plánu, který s výstavbou kotelen souvisí.

„Naší prioritou je zachování současného stavu,“ řekl pak v debatě mimo jiné orlovský radní i zástupce SMO Martin Klčo.

Naznačil tak, že „plán kotelny“ může plnit i významnou roli při jednání o cenách tepla se současným dodavatelem.

„Blbost.“

Takto označil plán na výstavbu kotelen jeden z diskutujících z řad veřejnosti, který je zároveň i zaměstnancem současného dodavatele tepla. Mimo jiné pak řekl, že projekt, který SMO prezentuje na svých stránkách, je již z roku 2016.

A poukazoval i na údajné nepřesnosti například při uváděných cenových kalkulacích zemního plynu. Zástupci SMO se ale bránili a uvedli také, že studií na toto téma vzniklo více a některé prý zase naopak účelově hatí jejich projekt. Ten společnost stál již okolo 1 milionu korun.

Diskutující zástupci z řad veřejnosti pak dále řekli, že občané města by se měli sami aktivně podílet na rozhodování o tom, odkud město bude teplo brát.

Zastupitelé nakonec schválili zmíněné odložení celé problematiky na jednání prosincového zastupitelstva, které vznikne po blížících se volbách. Materiál bude mj. doplněn o vyjádření orlovských bytových družstev, společenství vlastníků a firmy Residomo.