Argumentují tím, že Danělišyn překročil své kompetence, když svůj krok nekonzultoval s dalším členem představenstva. Pokusu o odvolání již předseda představenstva čelil na posledním zasedání rady. Tehdy návrh podala radní Marcela Trojáková.

Důvod? Spoluodpovědnost za škodu za hospodaření bývalého šéfa firmy Alfréda Roika. „Na jaře proběhla výměna členů představenstva, kdy byl odvolán pan Roik a další členové vedení SMO. Následný audit ukázal škodu v řádech milionů korun. Myslím si, že odvolání posledního z té ´staré gardy´, tedy pana Danělišina, je logické," tvrdí Marcela Trojáková. O jejím návrhu se nicméně nehlasovalo, vzhledem k tomu, že byl přijat protinávrh.

Jak ale Waldemar Danělišyn upozorňuje, pokud vznikne škoda, neznamená to automaticky, že je za ni automaticky odpovědný každý člen představenstva.

Navíc dodal, že odpovědnost neleží jen na samotném představenstvu, ale také na radě města, která je jediným akcionářem. „Za celou dobu, co jsem funkci člena představenstva vykonával, byla paní Trojáková členkou rady města a jako zástupce akcionáře mohla a měla učinit kroky, které by škodu, kterou dává za vinu mně, odvrátila. Jak víme, neučinila tak," dodává Waldemar Danělišyn.

Podle něj je tak její pokus o odvolání naprosto nesmyslný. „Na jednání rady nepadla směrem ke konání představenstva žádná výtka. Tuto skutečnost jsem si dal do souladu s jednáním v představenstvu, je tedy pochopitelné, že jsem konal dle toho, co chtěla mimo jiné i radní Trojáková. Je tedy podivné, že teprve nyní koná," řekl předseda představenstva.

Aktualizace článku:

Šéf představenstva SMO skončil

Orlová Radní Waldemar Daněliš skončil na postu předsedy představenstva společnosti Služby města Orlová (SMO). V úterý jej radní odvolali. Novým členem představenstva se stal radní Miroslav Chlubna. Nový předseda představenstva bude znám během několika týdnů. (dog)