Povinné výměně podléhají všechny občanky vydané do 31. prosince 1998. Kpřepážkám se nemusejí obtěžovat pouze lidé narození před 1. lednem 1936, pokud mají občanky sneomezenou platností. Všichni ostatní by se měli přesvědčit, jaký občanský průkaz vlastní. „Pokud lidé zjistí, že jejich průkaz podléhá povinnosti výměny, měli by přijít co nejdříve. Skutečně nerozhoduje datum platnosti, kde může být i neomezená doba. Podstatné je datum vydání. Už teď je přitom na požádání o výměnu pozdě. Na vydání nového průkazu je třicetidenní lhůta, takže ti, kteří přijdou vprosinci, budou mít nový až vprůběhu ledna. Vystavují se tím riziku, že si nebudou moci například přebírat doporučené zásilky, nevyzvednou si důchody, nevyřídí půjčky nebo jiné doklady jako třeba pas či živnostenské oprávnění,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Při podání žádosti o nový občanský průkaz je zapotřebí u přepážky předložit vyplněnou žádost, občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii, případně rodný list a další doklady kprokázání různých změn. Žádosti se podávají na Magistrátu města Havířova, na odboru vnitřních věcí v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8 do 17 hodin a čtvrtek od 8 do 14 hodin. Lidé zokolních obcí mohou o občanky žádat na svých radnicích v Albrechticích, Těrlicku, Horních Bludovicích a Horní Suché nebo na kterémkoliv matričním úřadě.

Za výměnu občanského průkazu se vtomto případě nevybírá žádný správní poplatek. Naopak, pokud si lidé nesplní povinnost výměny občanského průkazu, riskují pokutu až do výše 10 tisíc korun.