Skutečnost, že horníci-rentisté budou muset na peníze počkat, potvrdil mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. „V souvislosti s vyhlášením úpadku a také současnou nepříznivou ekonomickou situací budou náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renty) příslušející oprávněným za březen 2016 vyplaceny v pozdějším termínu. A to poté, až bude náhrada pojišťovnou Kooperativa refundována společnosti OKD," napsal na webových stránkách OKD.

OKD prý garantuje, že vyplacení výše uvedené náhrady proběhne nejpozději do konce května. „Současně, za účelem zmírnění případných negativních následků, zahájil management OKD intenzivní jednání s pojišťovnou Kooperativa o možnosti dřívější úhrady. Předpokládaným termínem výplaty rent je prozatím 24. květen," řekl Ivo Čelechovský

Vysvětlil, že peníze, které až dosud zaměstnancům hradila společnost OKD, bude nadále hradit přímo pojišťovna Kooperativa v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody na zdraví vzniklé v souvislosti s nemocí z povolání nebo pracovním úrazem.

Příští týden by měl do Ostravy nebo přímo do Karviné dorazit insolvenční správce Lee Louda a jednat má jak s manažery firmy, tak odboráři.