Temeno kopce je ovšem součástí Národní přírodní památky Landek. Ale i nepříliš vzdálená historie tohoto místa je zajímavá. Vila na kopci Landek byla postavena v polovině dvacátých let minulého století jako naturální bydlení pro závodního Dolu Anselm v Petřkovicích. Byl jím dr. ing. Jaroslav Frič. Jak uvádí Jaroslav Klát, báňský výzkumný pracovník a znalec hornické historie, našli v roce 1924 dělníci při hloubení základů vily keramické střepy a úlomky pazourků. Při kopání rýhy pro spojovací elektrický kabel nálezů přibývalo a závodní Frič na ně upozornil báňského inspektora Jana Folprechta, jinak také zaníceného archeologa. Ten poznal, že nálezy jsou velmi cenné. O rok později zde zahájil archeologický výzkum. Vykopal několik mamutích stoliček a další pozůstatky opracování pazourků.

Folprechtova iniciativa vedla k nalezení světového unikátu – Landecké venuše. Po roce 1945 převzala vilu státní firma Ostravsko-karvinské doly. Důl Anselm, přejmenovaný na Důl Eduard Urx, rekonstruoval ředitelskou vilu na závodní klub ROH. Pojetí bylo velkorysé, v zahradě dokonce vyrostl rozhlehlý amfiteátr s pódiem, zákoutí s vodotryskem, ve vile byl velký divadelní sál a restaurační zařízení. Při klubu byla dechovka, taneční orchestr, dětský pěvecký soubor a další zájmové kroužky. Jaroslav Klát potvrzuje, že to bylo nejlépe vybavené kulturní středisko na Ostravsku vůbec. V areálu se pak konávaly velkolepé slavnosti Dne horníků pro zaměstnance dolů Urx a Lidice, ale také pro obyvatele širokého okolí. Například v roce 1957 se zde uskutečnilo téměř sto šedesát různých akcí, které navštívilo třicet dva tisíc osob.

Po ukončení těžby na Dole Urx i v pobočce Lidice se celé vedení šachty přestěhovalo do areálu Dolu Urx 5 v Koblově. Tam už ovšem byl postaven velký závodní klub. Zařízení na Landeku proto ztratilo smysl. Objekt vily byl převeden na družstvo Zlatník Ostrava, které v něm vybudovalo výrobnu elektrických regulátorů. Po roce 1990 Zlatník výrobu ukončil a ve vile měla určitou dobu sídlo nová regionální stanice Rádio Hellax. V současné době je vila vlastnictvím firmy Chytré židle s. r. o., která vyrábí moderní židle, jež se přizpůsobují uživateli.

Podle Ivana Bartoše, vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří ve Studénce, není převedený pozemek nijak ochranářsky cenný, tato oblast byla výraznými lidskými zásahy značně pozměněna, vlastně devastována. Bude nutné pečlivě promyslet, jak s tímto pozemkem naložit. Případný návrh musí samozřejmě odpovídat ochranářskému poslání. Místo je to nepochybně velmi zajímavé, ať už z hlediska archeologického nebo geologického. Nicméně na přiděleném pozemku není zatím nic, kvůli čemu by bylo nutné zavádět nějaký zvláštní ochranný režim. „Faktem ale je, že tam byla nalezena Landecká venuše, takže jde o místo významné nejen pro Ostravu, ale také pro evropskou archeologii,“ uvádí Ivan Bartoš.

„Především by mělo dojít k obnově naučné stezky, která byla v podstatě vandaly zničena. Na tom jsme se s kolegy z ostravského střediska AOPK i Hornického muzea již shodli. Musíme vymyslet nějaké provedení vzdorující vandalům, abychom stezku nemuseli obnovovat každý rok. Na to nemáme síly ani prostředky. Značení bylo vybudováno z těžkých trámů, a přesto ho někdo poničil. Není vyloučeno, že Agentura ochrany přírody a krajiny nalezne nějakou formu spolupráce s Hornickým muzeem v Petřkovicích a pokusí se toto místo přírodního a historického dědictví nově interpretovat. Všechno se musí uvážit, protože nemá smysl dávat peníze na něco, co bude za krátký čas zničeno.“ Je samozřejmě dobré, že se majetkové poměry celé oblasti Národní přírodní památky Landek sjednotily, čímž se vymezily kompetence. Celý kopec si zajisté řádnou ochranu zaslouží.