Studovat mohou dálkově každý druhý víkend a bez dojíždění do jiného města. Soukromá Vysoká škola humanitně–ekonomická v Łodzi s pobočkou v Havířově se chystá prostřednictvím Akademie tvůrčího rozvoje otevřít pro následující školní rok další obory. „Školu jsme zřídili pro lidi z regionu. Jde nám o to, aby nemuseli za studiem dojíždět do jiných měst a také, aby bylo dostupné všem, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat denní studium. Proto pro následují školní rok chceme otevřít k stávajícím oborům Management a Anglická filologie obory další. Jedná se o studium Pedagogiky, Politologie a také Dopravy a Informatiky. Musíme však dodržet minimální stanovený počet studentů pro otevření nového oboru a těch se musí přihlásit nejméně 17,“ řekla manažerka Hana Durčáková.

Ke studiu se může přihlásit každý, kdo ukončil středoškolské vzdělání s maturitou. „Žadatelé o přijetí u nás nemusí skládat přijímací zkoušky, jelikož věříme, že pokud si školu sami hradí, chtějí ji vystudovat. Jen v určitých oborech bude třeba absolvovat přijímací pohovor. Výhodou pro studující je, že nemusí platit školné dopředu, tak jako je to na jiných školách. Měsíční poplatek na naší škole je 2 300 korun, což si myslíme, že je dostupné, “ dodala manažerka. Studenti vysoké školy po absolvování třech let získají bakalářský diplom a budou mít možnost pokračovat ve studiu k získání titulu magisterského. Škola byla otevřena v říjnu minulého roku pro obory Marketing a management a Anglická filologie.