Expozice nese název Zvířata a jejich děti a jejím tématem je, jak je už z názvu patrné, naše zvířecí říše.

„Návštěvníci výstavy až do konce ledna poznat zástupce zvířecích rodin z vodní i lesní říše. Jsou tu ale k vidění také lihové preparáty s vývojovými stádii obratlovců. Dospělci s mláďaty jednotlivých druhů jsou názorným příkladem rozdílů, jaké mezi nimi panují.

Ochranné zbarvení potomky zvířat občas dělá prakticky neviditelné, zatímco pestří samci hrdě stojí vedle nápadně méně vybarvených samic," přiblížila mluvčí Muzea Těšínska Iva Lupková.

Mezi biologicky cenné kousky patří například exponáty ohrožených druhů ledňáčka říčního, sysla obecného nebo jestřábího hnízda s rodiči a třemi mláďaty.

Výstava byla zapůjčena z Muzea Beskyd Frýdek-Místek a zahrnuje exponáty ze sbírek nejen této instituce, ale také Muzea Novojičínska, Muzea Těšínska a Slezského zemského muzea v Opavě. Pro malé i velké návštěvníky bude jistě poučným exkurzem mezi nejčastější druhy našich lesů, polí a vodních ploch.