Setkáním provázela dobrovolnice Martina Řehůřková spolu s ředitelem školy Spring Dales Public School v Malém Tibetu Tsewangem Norbooem.

Úvodního povídání se účastnili také žáci 2. třídy ZŠ Borovského, kteří spolu s učitelkou zazpívali známou buddhistickou mantru Óm mani padmé húm a roztleskávačky z 1st International School of Ostrava, které předvedly ladacké tance. Vystavené fotografie návštěvníkům přiblížily tamní kulturu a také školu a život dobrovolníků.

„Ve škole v Ladakhu se snažíme chránit a rozvíjet tibetskou kulturu a přispíváme k zachování tibetského jazyka a písma. Naší velkou inspirací je Dalajláma, který nás pravidelně navštěvuje," uvedl Norboo a vzpomenul také na Dalajlámovu spolupráci s Václavem Havlem.

Tsewang Norboo studoval v Dillí, kde se ale potýkal s odlišnou kulturou i jazykem a už během studií se tak jeho snem stala vlastní škola, která by dětem z Ladakhu poskytovala vzdělání v jejich domovině. Sen se mu splnil v roce 1992 a nyní se Norboo ve své škole zasazuje o moderní postupy výuky i o udržování tradic.

„Snažíme se děti rozvíjet také duchovně, díky tomu nikdy nezneužijí nabyté znalosti pro něco špatného. Ráno zpívají mantry a několik žáků vždy vystoupí a něco ostatním předvede nebo třeba povypráví svůj sen," vylíčil Norboo.

Do budoucna plánuje především dokončení budovy kolejí, uplatnění nových zkušeností, které nabývá při svém pobytu v České republice, ale také třeba založení školního hokejového týmu.

„Bruslení a hokej jsou v Ladakhu velmi populární, chceme proto vlastní tým," potvrdil Norboo.