Byla vybrána dvě zařízení k realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit v oblasti služeb pro nezaměstnané a také celoživotního vzdělávání dospělých. V průběhu prvného pololetí bylo zařazeno 445 uchazečů v poradensko motivačních programech a 424 uchazečů v rekvalifikačních kurzech.

Jeden ze vzdělávacích programů s názvem Evropský projekt „Příprava na práci“ je zaměřen na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a lidí se zdravotním omezením v kombinaci s některým dalším handicapem.

Například se jedná o vysoký věk, nízké vzdělání, také dlouhodobou evidenci nebo péči o dítě. Cílová skupina je do projektu vybírána z řad uchazečů o práci a zájemců o zaměstnání evidovaných na úřadech práce. Další projekt „Najdi si práci“ je určen osobám krátkodobě nezaměstnaným, jejichž evidence na úřadu práce nepřesáhla 12 měsíců.