Na začátku března jsme čtenáře Deníku informovali o nové pobytové službě Slezské diakonie pro mladistvé klienty po drogové či jiné závislosti, která by se souhlasem Moravskoslezského kraje měla vzniknout v jednom z rodinných domů v petřvaldské ulici U Kovárny.

V daném textu jsme zmiňovali také nesouhlas zastupitelů města Petřvald s tímto rozhodnutím, stejně jako námitky zdejších občanů, kteří kromě jiného sepsali proti vzniku terapeutické služby petici s názvem Ne!!! léčebně narkomanů v Petřvaldě.

V té argumentují například potenciálním nárůstem kriminality v souvislosti se vznikem zařízení, zvýšenou dopravní zátěží zdejší jednosměrné ulice či nebezpečím snížení hodnoty blízkých nemovitostí.

„Vadí nám především, že se o zřízení služby jednalo takříkajíc ‚o nás, bez nás‘. Nepopíráme, že podobná zařízení jsou potřebná, ale určitě ne v centru města a v přímé zástavbě rodinných domů. Nehledě na to, že registrace nové služby je v rozporu se zákonem a její zřízení na území Petřvaldu i proti územnímu plánu,“ vysvětlil tehdy Deníku jeden z iniciátorů petice René Briestenský.

Slezská diakonie ani kraj však protestu nerozumí. Podle nich nedošlo při registraci terapeutické komunity k žádnému pochybení a celá záležitost byla z důvodu objektivity postoupena také ministerstvu práce a sociálních věcí.

„Problematika závislostního chování je v Moravskoslezském kraji vnímána jako naléhavá. Aktivita terapeutické komunity pro nezletilé a mladé lidi od 14 do 19 let s problémem zneužívání návykových látek, jaká by měla vzniknout v Petřvaldě, vyplynula z dlouhodobě monitorované potřeby území. Programy pro dospělé uživatele návykových látek jsou u nás dobře rozvinuté a dostupné, služby s takto specializovanou péčí pro děti a mladé lidi však v kraji zcela schází. I proto vyjádřil Moravskoslezský kraj vzniku zařízení v Petřvaldě podporu. Nehledě na to, že máme, stejně jako ostatní kraje, ze zákona povinnost zajišťovat na našem území dostupnost takovýchto sociálních služeb,“ reagovala na protestní podněty krajská mluvčí Nikola Birklenová s tím, že obavy občanů jsou podle přesvědčení kraje zbytečné.

„Připravované pobytové zařízení bude sloužit mladistvým, kteří mají s drogami zkušenost spíše na experimentální úrovni. O svém problému vědí a chtějí ho řešit za podpory rodiny,“ vysvětlila dále Birklenová a dodala, že na základě vlny protestů a stížností obyvatel i vedení města Petřvaldu na vznik nové služby kraj celou situaci překontroloval, ale neshledal žádná pochybení.

„Zjistili jsme, že registrace sociální služby byla vydána oprávněně a vše proběhlo v naprostém pořádku. Z důvodu objektivity jsme však záležitost postoupili i ministerstvu práce a sociálních věcí, které celou situaci prošetřilo. O výsledcích kontroly nás však dosud nevyrozumělo,“ doplnila mluvčí.

OBYVATELÉ SE NEVZDÁVAJÍ I přesto, že se svou stížnosti na kraji obyvatelé Petřvaldu neuspěli, nevzdávají se. Podle René Briestenského pokračují v organizaci petice s cílem doplnit další podpisy občanů města tak, aby její výsledek obsahoval minimálně 60 procent podpisů všech zdejších obyvatel s volebním právem. Takováto podpora lidí bude mít podle něj naprosto odlišnou váhu při řešení situace pro všechny zúčastněné strany.