Je to sice jen tisícikoruna, přesto pomůže. Malí autisté z Havířova za ni budou míst nové speciální pomůcky. Další dárky věnovala radnice.

Finanční pomoc zprostředkoval spolek Trianon, a to z peněz, kterými město přispělo na pořádání každoroční konference. Spolek se mimo jiné zasazuje o integraci zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. V Českém Těšíně má dílny, kde se rozebírá elektronika, separují plasty a novým projektem je digitalizace a skartace dokumentů.

„Už patnáct let pořádáme konferenci Bez bariér, bez hranic, která se věnuje právě integraci hendikepovaných lidí. Jedním z výstupů konference je obdarování hendikepovaných mladých lidí. Chceme, aby se mohli vzdělávat, chceme jim ulehčit život tak, aby se potom mohli uplatnit na trhu práce,“ vysvětlil už dříve předseda spolku Viliam Šuňal.

NA NOVÉ VYBAVENÍ

Slavnostní předání šeku na finanční částku, se odehrálo při setkání u primátorky Jany Feberové.

„Konference, na které se setkávají různé organizace pomáhající těm, kteří to potřebují, je určitě na místě. A to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je podpořit je finančně, aby se tato konference mohla uskutečnit. Jsem ráda, že byl letos vybrán havířovský spolek Adam pro děti s autismem. V nových prostorách potřebují vybavení a my za město jsme jim také ještě přispěli,“ řekla primátorka.

Za Spolek Adam převzala šek Marie Gerdová, kkterá řekla, že tyto dárky přišly opravdu ve vhodnou chvíli. „Zrovna jsme potřebovali nějaké nové pomůcky, knížky a my je tak můžeme nakoupit, za což děkujeme.“