Z lesa tak vyvezli nejrůznější směs odpadu - pneumatiky, suť, části autovraků, starý nábytek, vysloužilé spotřebiče i obaly z kabelů, které někdo v lese opaluje kvůli drahým barevným kovům. "Před odvezením na skládku musíme z hromady odpadu odstranit například pneumatiky, které dle zákona uložit na skládku nejde a je třeba je zpracovat jiným způsobem,“ uvedl Josef Sodzawiczny, jednatel společnosti Smolo Třinec. Tato specializovaná firma mimo jiné likviduje černé skládky na objednávku různých subjektů a s Lesy ČR spolupracovala i v minulosti.

Nejvíce skládek je okolo Prahy

Podle mluvčí společnost Lesy ČR Evy Jouklové evidují nejvíce tzv. černých skládek tradičně ve středních Čechách, loni jen ve státních lesích 125. "Jen loni jsme evidovali 445 skládek na 41,9 hektarech. Celkem 246 z nich na 29,7 hektarech se zatím odstranilo. Náklady podniku činily bezmála 690 tisíc korun," říká mluvčí Lesů ČR. 

Dodává, že pracovníci Lesů ČR Každou nepovolenou skládku vyfotí, odhadnou množství a určí druh odpadu. "Podklady vždy předáme policii a odpad zlikvidují buď specializované firmy, nebo sami lesníci. Odhalený pachatel hradí likvidaci i pokutu. Černou skládku může objevit kdokoli, nejen lesník," říká Eva Jouklová.

Jak by měl postupovat ten, kdo odhalí černou skládku? Upozornit třeba policii a jakýkoli obecní či městský úřad, na jehož území se odpad nachází. Chránit lesy před skládkami není podle mluvčí Lesů ČR prakticky možné. Důležitá je osvěta, spolupráce s obcemi i s veřejností a médii, které mohou upozornit na rizika i případné následky pro přírodu, ale i toho, kdo černou skládku vytváří. "Černé skládky ohrožují životní prostředí. Mohou kontaminovat půdu i vodní tok. Nebezpečnost skládek určuje charakter uloženého odpadu, vzdálenost skládky od vodního toku, propustnost půdy a hladina spodní vody," vysvětluje Jouklová.

Zaměstnanci odpadové firmy Smolo Třinec se nad vznikem černých skládek pozastavují, protože většina měst i obcí má k dispozici sběrné dvory, kam mohou lidé odevzdat nepotřebné věci zdarma. „Pachatelům, kteří odvezou odpad do přírody, bychom rádi ordinovali alespoň návštěvu skládky a nejlépe směnu na třídění odpadu, který tak bezstarostně uloží do lesa,“ shodují se.