Statistiky za loňský rok opět potvrzují dlouhodobou smutnou tendenci regionu klesající počet obyvatel. Na nepříznivý demografický vývoj má dopad i časté stěhování zdejších lidí do zahraničí či jiných koutů republiky a kraje. Podle dostupných informací však na Karvinsku existují také výjimky.

Vyšší počet nově příchozích než těch, kteří se z města odstěhovali, zaznamenali v loňském roce například v Českém Těšíně, kde v současnosti žije něco málo přes 25 tisíc lidí.

„Když porovnáme počet narozených dětí, počet úmrtí a poměr osob, které se do města přistěhovaly a naopak, které z něj odešly, přišel Český Těšín v loňském roce jen o šest lidí. Jsme jedním z mála měst regionu, které může hlásit tak nepatrný úbytek,“ řekl zdejší starosta Vít Slováček.

A měl pravdu. V ostatních městech na Karvinsku byl totiž úbytek obyvatel podstatně vyšší. Někde se jednalo o pár stovek, jinde se čísla blížila k tisíci.

Havířov

Například v Havířově se počet lidí s trvalým bydlištěm v průběhu uplynulého roku snížil přesně o 900 osob. Jestliže na konci roku 1990 měl Havířov 92 187 obyvatel, pak na začátku tohoto roku jich ve městě bydlí už jen 73 595.

Nepomohlo ani narození 598 miminek, protože více lidí, přesně 858, totiž zemřelo. Záporný je také poměr mezi obyvateli, kteří se z města stěhují pryč, než kteří se přistěhovávají.

Ženy a dívky mají mírnou početní převahu nad muži a chlapci.

Karviná

Lépe na tom nebylo ani bývalé okresní město Karviná, které mělo k poslednímu dni roku 2017 celkem 53 743 trvale žijících obyvatel. O rok dříve jich přitom v Karviné žilo o 899 víc.

Zástupci jednotlivých radnic se shodují na tom, že lví podíl na nelichotivých číslech hraje nerovný poměr mezi lidmi, kteří se z měst stěhují pryč, a těmi, kteří zde naopak přicházejí.

„V průběhu roku se do Karviné přistěhovalo 836 nových obyvatel, 1379 jich však zároveň z města odešlo. Zlepšit smutnou statistiku nám tak nepomohl asi vyšší počet narozených dětí a nižší úmrtnost,“ potvrdil mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.

STOVKY NOVOROZENCŮ

Vedle Karviné, kde loni město mezi obyvatele přivítalo 567 dětí, zaznamenali vyšší počet miminek než v roce 2016 také v Bohumíně, kde se narodilo celkem 198 dětí, z toho pět dvojčat.

Vysokou porodnost spolu se stovkami uzavřených sňatků hlásila rovněž ostatní města regionu.

Řada z nich pak potvrdila stále přetrvávající trend stěhování obyvatel z centra města do jeho venkovských částí, popřípadě do blízkých obcí.