Ředitelství silnic a dálnic podalo krajskému úřadu žádost na úpravu křižovatky a teď se k návrhu vyjadřují další instituce, včetně policie. Pokud by byl návrh schvále, úprava křižovatky by mohla být provedena v horizontu nejbližších měsíců, po výrobě potřebného dopravního značení.

Jak už Deník informoval loni, na silnici I. třídy není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Vyloučeny proto byly varianty světelné nebo okružní křižovatky. V úvahu přicházelo buď pouze zabránění jízdy ze Šumbarku rovně směrem k čističce odpadních vod a vlevo na Havířov, nebo v druhé možnosti i zákaz odbočení vlevo od Ostravy na Šumbark.

Návrh dopravního řešení v Ostravské ulici.Zdroj: MS kraj

Řešena je nakonec právě tato varianta, kdy bude v křižovatce vytvořen středový dělící pás.

„Umístěním dopravního zařízení vznikne na křižovatce nový střední dělící pás s jednostrannými svodidly po obou stranách. Dále dojde k vybudování naváděcích ostrůvků pomocí tzv. „CITY bloků“,“ stojí v návrhu řešení.

Změna s problémy

Změna dopravy s sebou přinese několik problémů.

Například vozidla SmVaK mířící z Havířova na čističku odpadních vod budou muset jezdit 4,2 km dlouhou objížďkou přes Šenov.

Odbočení z Ostravské využívají denně také desítky kamionů, které míří na kontejnerové překladiště. Objížďka přes rondel pro ně znamená jen 2,1 km navíc, dojde ale k zatížení kruhového objezdu. Světelná signalizace je tam teď nastavena tak, že vozidlo najíždějí na zelenou z Ostravské ulice projede dalšími dvěma semafory bez zastavení.

Zablokovaný kruhový objezd v Havířově.Zdroj: www.tesinsko.cz

Právě zatížení kruhového objezdu zkoumá město Havířov. V odpolední dopravní špičce tam už teď vznikají kolony, do kterých se budou zapojovat i všechny automobily, které by jinak odbočily už dříve.

Vyšší propustnosti rondelu prospěla světelná signalizace, která má pro směr z Ostravské ulice v odpoledních hodinách prodloužený interval. Komplikace však nastávají, pokud se na kruhovém objezdu nebo v jeho blízkosti stane nehoda. Při uzavření odbočení na Šumbark nebude od mimoúrovňového křížení v Šenově žádná jiná objízdná trasa.

Proto přichází v úvahu také varianta, aby přehrazení Ostravské ulice bylo možné operativně odstranit a za asistence policie dopravu odklánět právě přes Šumbark.

Chodci?

Přes křižovatku chodí také lidé, kteří mají na šenovské straně zahrádky. Ze studie a dostupných informací není zřejmé, jak by měla být v místě pěší doprava řešena.