Deník měl informaci o vytažení čtyř těl už v sobotu večer, kdy báňští záchranáři horníky vyvezli na povrch a pohřební služba je odvezla na patologii k pitvě. V pondělí to potvrdila i okresní státní zástupkyně. 

V dole zůstávají ještě další čtyři těla, která by měla být vyproštěna v květnu. 

Fotogalerie: Neštěstí v Dole ČSM ve Stonavě

"Dne 27.4. 2019 ve večerních hodinách byla na povrch vyproštěna těla dalších čtyř zemřelých horníků, která se nacházela v čelbě v místě důlního neštěstí. Na místě, přímo v areálu Dolu ČSM, se při vynášení těl na povrch nacházeli dozorový státní zástupce OSZ Karviná Mgr. Foltyn, příslušníci Policie ČR, soudní lékař a koroner a rovněž byl přizván k účasti na úkonu zástupce Centralnej stacji ratownictwa górniczego mjr. Ing. Andrzej Kleszcz. Příslušníci polské policie, kteří ve věci vedou prověřování na polské straně, byli o úkonu vyrozuměni. Těla byla následně převezena na Ústav soudního lékařství v Ostravě, kde bude provedena soudní pitva za přítomnosti polských prokurátorů, členů Společného vyšetřovacího týmu. Ve věci i nadále probíhá prověřování a další procesní úkony dle trestního řádu. V měsíci květnu 2019, pokud nedojde ke změně podmínek v dole, budou vynesena na povrch i těla zbývajících čtyř zemřelých horníků, u kterých bude uplatněn totožný postup ve věci," sdělila okresní státní zástupkyně Gabriela Slavíková.

Vyšetřování

Kvůli důlnímu požáru po explozi metanu bylo izolováno celkem 4800 metrů důlních děl. Hráze mohly být otevřeny až po uhašení ohně a ochlazení celého prostoru. 

Teprve v polovině dubna mohli do prostoru opět vstoupit báňští záchranáři a vyšetřovatelé, kteří mají za úkol zjistit, co bylo příčinou nehody a zda za ni někdo ponese přímou odpovědnost. 

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský už před několika dny potvrdil, že záchranáři provedli rekognoskaci terénu a lokalizovali polohu pěti těl havířů na čelbě. Dál se zatím nedostali. Těla však zatím vynést na povrch nemohli, dokud je neohledá lékař a stav místa nezadokumentují zástupci policie a státního zastupitelství. Kromě toho průzkumníci také měřili koncentrace plynů a teploty v dole.

Vyšetřovatelé musejí odhalit přesnou příčinu vzniku exploze. Pracují s několika verzemi. Patří mezi ně náhlý výron metanu z kapsy v dobývané hornině, který se bezprostředně poté vznítil, způsobil tlakovou vlnu a požár. Současně však musí prověřit i podezření na možné porušení bezpečnostních předpisů. 

Po tragédii se totiž objevily spekulace o tom, že horníci úmyslně ovlivňují čidla monitorující úroveň množství metanu, aby zabránili přerušování provozu a nepřicházeli o vytěžené tuny uhlí. 

| Video: Youtube