Využívat jej budou zaměstnanci Trianonu, kteří tak budou mobilnější při zajišťování zakázek k zajištění přepravy osob a materiálu k separaci a recyklaci. Spolek totiž zajišťuje demontáž elektromateriálu k separaci a zaměstnává lidi s pracovním omezením.

Dlouhodobě také spolupracuje s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK Ostrava), která pomohla neziskové organizaci Trianon s úspěšnou žádostí o zisk grantové podpory v programu mezinárodního fondu IFM Investors.

„Naše spolupráce běží už řadu let. V minulosti jsme poskytli vyřazené elektrozařízení z Úpravny vody Nová Ves, kde právě dokončujeme několikaletou významnou modernizaci strojně-technologického zařízení, k dalšímu využití díky jeho separaci a recyklaci. Nyní diskutujeme o možnosti využít služeb spolku v oblasti digitalizace dokumentů, které jsme v minulosti vedli pouze v papírové podobě,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Městská nemocnice Ostrava.
Nemocnice v kraji omezují návštěvy. Zakázala je i Karvinská hornická

Při výměně technologických celků při modernizaci úpraven vod nebo čistíren odpadních vod vzniká elektroodpad, jako jsou například rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory a další drobný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musela společnost SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Tu tedy zajistí lidé ze spolku Trianon a materiál po separaci a recyklaci tak najde další využití.

„Separaci elektroopadu neděláme jen pro SmVaK, ale i další naše partnery v Moravskoslezském kraji.U SmVaku jsme si tuto spolupráci otestovali a já jsem šťastný, že nám vodárenská společnost pomohla zajistit prostředky z grantu a my si mohli toto krásné auto pořídit. Druhý vůz, který máme k dispozici, je už dvanáct let starý,“ řekl předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.