Využívat jej budou zaměstnanci Trianonu, kteří tak budou mobilnější při zajišťování zakázek k zajištění přepravy osob a materiálu k separaci a recyklaci. Spolek totiž zajišťuje demontáž elektromateriálu k separaci a zaměstnává lidi s pracovním omezením.

Dlouhodobě také spolupracuje s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK Ostrava), která pomohla neziskové organizaci Trianon s úspěšnou žádostí o zisk grantové podpory v programu mezinárodního fondu IFM Investors.

„Naše spolupráce běží už řadu let. V minulosti jsme poskytli vyřazené elektrozařízení z Úpravny vody Nová Ves, kde právě dokončujeme několikaletou významnou modernizaci strojně-technologického zařízení, k dalšímu využití díky jeho separaci a recyklaci. Nyní diskutujeme o možnosti využít služeb spolku v oblasti digitalizace dokumentů, které jsme v minulosti vedli pouze v papírové podobě,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Při výměně technologických celků při modernizaci úpraven vod nebo čistíren odpadních vod vzniká elektroodpad, jako jsou například rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory a další drobný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musela společnost SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Tu tedy zajistí lidé ze spolku Trianon a materiál po separaci a recyklaci tak najde další využití.

„Separaci elektroopadu neděláme jen pro SmVaK, ale i další naše partnery v Moravskoslezském kraji.U SmVaku jsme si tuto spolupráci otestovali a já jsem šťastný, že nám vodárenská společnost pomohla zajistit prostředky z grantu a my si mohli toto krásné auto pořídit. Druhý vůz, který máme k dispozici, je už dvanáct let starý,“ řekl předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.