Společnost provozovala na pozemcích v katastrálního území Lazy u Orlové a Dolní Suchá zařízení “Revitalizace území bývalého dolu Dukla – složiště Kašpárkovice“ v rozporu se schváleným provozním řádem. „Společnosti využila neupravené stavební a demoliční odpady při terénních úpravách, zabudovala 28,92 tun plastů a kaučuku do terénních úprav při revitalizaci území a umožnila jiné právnické osobě nakládat s 567,4 tunami odpadů, aniž by to povoloval provozní řád,“ stojí ve zdůvodnění udělení pokuty.

Z Lazeckého lesa, který spravují Lesy ČR, odvezli tuny odpadů.
VIDEO: Tuny odpadů! Končí úklid černých skládek v lese u Dolu Lazy

Na vše se přišlo díky podnětu jistého občana Havířova, který na možné porušení pravidel nakládání s odpadem Českou inspekci životního prostředí. Její inspektoři provedli loni v srpnu na místě kontrolu.

„V areálu bylo navezeno 567 tun plastů a kaučuku, dalších téměř 29 tun plastových odpadů bylo zabudováno do terénních úprav. Dále jsme zjistili návozy a využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách. Jednalo se o směsi betonu a cihel s příměsí dřeva, pryže a kovu, aniž by byly upraveny do podoby recyklátu. Pokutovaná společnosti umožnila právnické osobě OVEX plus s.r.o., nakládat v zařízení s 567 tunami odpadu. Schválený provozní řád jí ale žádný příjem a soustřeďování odpadu nepovoluje,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Ilustrační foto.
Život v domově seniorů v Havířově se po covidu vrací do normy. Budou i návštěvy

Dodal, že inspektoři při stanovení výše pokuty zohlednili skutečnost, že v oblasti odpadového hospodářství uvedená společnost dlouhodobě podniká. „Oprávněně lze tedy od takového subjektu očekávat či předpokládat velmi dobrou znalost příslušných předpisů a bezzávadnou aplikaci těchto norem v praxi. Tím, že obviněný nedodržoval platný provozní řád, došlo při provozování zařízení k ohrožení životního prostředí,“ dodal Kozubek.

Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a pokuta 450 tisíc korun nabyla letos v březnu právní moci. 

Mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol uvedl, že areál provozuje firma OVEX Plus, která své pochybení uznala a pokutu, kterou za ni společnost ČEZ Energetické produkty zaplatila, následně uhradila.