V celé budově budou vyměněny veškeré rozvody, otopná tělesa a vedení vytápění, včetně vybavení plynové kotelny novými kotly a systémem měření a regulace tak, aby se už mohl objekt v případě potřeby vytápět.

„Budova získá veškeré nové rozvody silno- a slaboproudé, dále dojde ke kompletní výměně svítidel,“ říká stavbyvedoucí Beskydské stavební Jiří Votoček s tím, že proběhne také výměna podlahových vrstev a keramických obkladů, dveřních výplní a dalších povrchových vrstev a interiérového vybavení.Třetí etapa akce Rekonstrukce objektů Polského gymnázia přijde na 23,8 milionů korun a mělo by být hotovo na jaře příštího roku. Investorem rekonstrukce je zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj.

„Trojkoalice ve vedení kraje přikládá nesmírnou váhu vzdělávání, které je klíčové pro budoucnost regionu i jednotlivých osudů našich občanů. Proto jsme také našli shodu v tom, že je třeba námi zřizované školní budovy rekonstruovat, ale také moderně vybavovat. Týká se to zároveň klasického vzdělávání, jako je toto jediná polskojazyčné gymnázium v celém Česku, ale také odborných a učňovských škol. Za poslední čtyři roky se nám podařilo získat 920 milionů korun z evropských fondů na nové dílny nebo učebny, úpravy budov,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.