Silničáři už vyfrézovali starý asfalt a nyní se pustí do rekonstrukce této ulice, jejímž cílem má být kromě opravy povrchu hlavně zklidnění dopravy v centru města, zajištění bezpečnosti řidičů i chodců. Silnice bude po úpravě jednoproudová v každém směru, čímž vznikne prostor pro vytvoření zhruba 80 podélných a šikmých parkovacích míst. Odbočovací pruhy zůstanou zachovány.

Líbí se vám chystaná proměna Národní třídy v centru Havířova? Hlasovat v naší anketě pod článkem můžete z jedné IP adresy vždy jednou za 24 hodin do půlnoci 31. října 2022.

„Chceme, aby se doprava na Národní třídě zklidnila a pokud možno, aby řidiči, kteří projížděli skrz Havířov, využívali Dlouhou třídu a ulici 17. listopadu. Tak jak je dnes definovaná komunikace I/11,“ řekl Deníku letos na jaře náměstek havířovského primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). Před chystanou změnou si město nechalo udělat odbornou technickou studii, která sčítáním dopravy potvrdila, že kapacita komunikace bude naplněna při maximálním provozu na 67 procent. Závěry této studie potvrdili dle města i nezávislí dopravní odborníci, kteří byli přizváni ke konzultaci. Podle náměstka Niemiece rekonstrukce Národní třídy pomůže k přirozenému zklidnění dopravy. Zmizí také úsekové měření rychlosti, které město použije na jiném místě. „Na základě vzniklé studie připravujeme také projektovou dokumentaci cyklostezky na chodníku podél Národní třídy,“ dodal Niemiec.

Cílem je zklidnění dopravy, opozice je proti

Proměna Národní třídy vzbudila velký ohlas na sociálních sítích, někteří občané Havířova s ní nesouhlasí. Nelíbí se ani některým opozičním zastupitelům. „Lidé jsou zvyklí desítky let jezdit přes Národní třídu, protože je to nejkratší cesta skrze město. Změnit tento zvyk, který navíc lidem prodlouží cestování domů či do práce, je pro mě nelogické. Cesta Národní třídou se také protáhne, pokud bude vozidlo před vámi chtít zaparkovat, čímž zastaví plynulost provozu. Větší problém však vidím v tom, že bude chybět předjížděcí pruh pro průjezd sanitky či jiných bezpečnostních složek. Cenné minuty, kdy se sanitka nedostane včas k pacientovi, může mít tragické následky," říká zastupitelka Darja Škutová (Havířov sobě). Na sociálních sítích se objevily i spekulace ohledně umělého zkomplikování dopravy ve městě kvůli obchvatu. „Opravdu lichým se mi zdá argument, že tato rekonstrukce je přípravou na obchvat města. Vždyť zatím nebyla dokončena ani jeho přípravná fáze. A co se týče realizace, bavíme se o horizontu minimálně 10 let,“ odmítl úvahu náměstek Niemiec.

Oprava úseku ulic Viaduktová a Sokola-Tůmy komplikuje život v centru Těšína řidičům i lidem, kteří tam bydlí a podnikají.
Z Těšína: Malá uzavírka, velké problémy. Oprava dvou ulic komplikuje lidem život

Proměna se dotkne úseku od ulice Lípová po křižovatku s ulicí 17. listopadu. Nová parkovací místa budou šikmá. Bude se do nich nacouvávat tak, jak je to obvyklé i na jiných místech ve městě. Změna způsobu parkování je ale navržena jen v některých úsecích, nikoli po celé délce Národní třídy. To proto, aby se při nacouvávání do parkovacího místa nezdržovala doprava. Podle Petra Sobka, dopravního experta, který studii zpracovával, budou na Národní třídě šikmá parkovací místa na zacouvání až po ulici Lípovou. „Dále až po křižovatku s ulicí 17. listopadu budou současná parkovací místa otočena na způsob nacouvání místo najíždění,“ řekl Sobek už dříve Deníku.

Jan Sobol končil kariéru stylově - ziskem titulu.
Z palubovky za mikrofon. Z Jana Sobola je komentátor, co návrat na hřiště?

V pondělí 17. října začnou dělníci s pokládkou nového živičného povrchu, což si vyžádá uzavření pro vjezd i výjezd některých parkovišť v konkrétních lokalitách, a to vždy postupně podle prováděných prací a přechodného dopravního značení. Dočasně také budou jezdit jinudy autobusové linky 402, 406, 413, 417, 418 a 421. „Na všechny dopravní změny budeme řidiče včas upozorňovat umístěním přechodného dopravního značení. Prosíme tedy občany o jeho respektování. Pokud by to bylo jen trochu možné, ideální by bylo vyhnout se místům, kde bude rekonstrukce probíhat,“ dodala vedoucí odboru komunálních služeb města Iveta Grzonková.