Ve snaze stabilizovat sesuvné projevy kopce, které jsou pravděpodobně důsledkem důlní těžby, byly nyní zahájeny sanační práce.

Ty spočívají v navážce zhruba dvě stě tisíc metrů krychlových hlušinové sypaniny, na kterou bude následně navezena úrodná zemina.

Podle Pavla Szostoka z doubravského dopravního a stavebního úseku budou tyto práce probíhat minimálně do konce roku a samotná navážka bude v budoucnu plnit nejen funkci stabilizační, ale i estetickou.

„Po jejím provedení vznikne na území upravená pláň s otevřeným výhledem na jezero Kozinec,“ uvedl na stránkách obce Szostok.