Budova zprovozněná v roce 1994 má narušenou statiku a špatný stav konstrukcí. Celková oprava bude probíhat za provozu a je rozdělena do několika etap tak, aby stavební práce co nejméně narušovaly průběh vyučování. 

"Bude to náročné, nicméně rekonstrukce je víc než nutná. Věřím, že to všichni zvládneme," nechala se slyšet ředitelka školy Maria Jarnotová. Podle ní budou práce náročné, komplexní a potrvají rok a půl, možná i déle. Jako první přijde na řadu tělocvična, kde se bude opravovat také střecha. Bude potřeba odstranit narušené konstrukce, strženo bude točité schodiště na nádvoří budovy a snižovat se bude hodinová věž. Stavbaře také čekají práce na zpevňování statiky budovy. Na prázdniny je naplánována výměna oken v celém objektu. Nakonec dostane celá budova nový plášť a fasádu. 

 

Momentálně probíhá vybudování zařízení pro staveniště, přípojek, bezpečnostních koridorů pro pohyb těžké techniky. Stavební práce začnou v první polovině února a stavba za víc než 30 milionů korun má být hotová v červenci 2021. "Rekonstrukci jsme nemohli dál odkládat vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu konstrukcí celé budovy, ekonomicky velmi neúspornému provozu gymnázia a k požadavkům současné legislativy," uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny. 

„V první fázi počítáme s bouracími a sanační pracemi na objektu tělocvičny. Opravená by tělocvična měla být v průběhu června, kdy budeme postupovat výměnou výplní a uvedl stavbyvedoucí Jiří Votoček.

Historická fakta:
První polské reálné gymnázium začalo s vyučováním v Orlové v dnes již poddolované lokalitě Obroki na podzim roku 1909. V Českém Těšíně pak vznikly v roce 1938 polské třídy na českém gymnáziu. V roce 1949 ministerstvo školství ustanovilo samostatné Polské reálné gymnázium v Českém Těšíně. To poskytuje výuku žákům od Mostů u Jablunkova po Bohumín. Jsou zde tři třídy v každém ročníku.