Harmonogram však bude ještě dále aktualizován dle počtu lidí, kteří si o nádobu na bioodpad teprve zažádají. Po těch, kteří to již udělali, je žádáno co nejdříve podepsat smlouvu o výpůjčce nádoby.

Ve dnech 16. a 18. dubna 2019 bude svozová firma odvážet nádoby občanům, kteří si doposud svoz bioodpadu hradili.