Jak připomíná jedna z členek místního svazu zahrádkářů Silvie Škuľavíková, zahrádkáři mají ve Starém městě bohatou minulost. Dlouhá léta se starali o společenský život v této městské části.

„Já se sem přistěhovala až počátkem 80. let ze staré Karviné, ale co jsem vyčetla ze starých kronik, organizovaly se tu soutěže, členové jezdili na zájezdy, vysazovali stromy, prostě aktivně a žili pospolu,“ říká Škuľavíková.

Karvinské moře. Práce na rozšiřování pláže a úpravách zázemí pokračuji. Pokládá se i asfalt na okruhu, po kterém kolem vody povede cyklostezka.
Okolo karvinského moře pěšky, na kole či na bruslích? Trasa už se staví

Přestože už nemají tolik členů jako kdysi, kdy jich bylo i 200, stále fungují a scházejí se. „Stále jezdíme na zájezdy, pokud můžeme, pořádáme výstavy, a setkáváme se. Prostě nezahálíme. I když je nás jen šestadvacet,“ říká Škuľavíková. Střízlivě ale dodává, že je to zřejmě poslední kulaté jubileum, které slaví. „Sedmdesátku už slavit téměř jistě nebudeme,“ dodává. Důvod je nasnadě. Průměrný věk současných členů je vysoce nad sedmdesátkou.