V posledních dnech se dočkali nových stromů obyvatele sídliště Hrabinská, dnes se sází na sídlišti Svibice: v ulici Polní a Okružní.

„V každém roce vysázíme minimálně 100 nových alejových stromů. Jen vloni to bylo 133 nových stromů v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Průběžně pracujeme na obměňování zeleně v parcích, na sídlištích i v centru,“ říká referentka městské zeleně Lada Večeřová.

Výsadba proběhne během dubna mimo jiné např. v parku Na Rozvoji, A. Sikory, nábřeží Míru, na ulici Divadelní, stejně jako na sídlištích. Zahradníci vybírají odolné druhy, například platany javorolisté. Okrasnou zahradu v areálu českotěšínské nemocnice letos doplní javor červený.

Kromě alejových stromů občany potěší i nové stálezelené kultivary jako jsou jedle ojíněné i kavkazské, borovice černé, douglasky.

INVENTARIZACE STROMŮ

V samotném městě roste jen na městských pozemcích více než 7 300 kusů stromů.

„Od roku 2001 provádíme a pravidelně aktualizujeme náročnou inventarizaci stromů, kdy nám tato evidence zahrnující i fotografii a podrobný popis, v takovém obrovském množství pomáhá hledat problémové jedince a umožňuje individuální péči. Je nápomocna v rámci řešení pojistných událostí,“ doplnila Večeřová.

Během zimního období nechala radnice odstranit některé přestárlé nebo chorobami narušené dřeviny. I proto nyní vysazuje nové.