Šlo o další běh jednoho z projektů mezinárodního programu Erasmus+, kterého se v Česku účastní napříkladi Obchodní akademie Karviná.

NEJEN LEPŠÍ ANGLIČTINA

„Ten projekt dává hodně především našim žákům. Jde o výměnné pobyty, kdy bydlí přímo v místních rodinách, poznávají jejich každodenní život, tradice a hodně je to posune také v angličtině. I když třeba naši žáci neumí anglicky hovořit dokonale, zjistí, že podobně jsou na tom jejich vrstevníci v daných zemích, a vzájemná potřeba komunikovat je nutí se neustále zlepšovat,“ hodnotí ředitelka Obchodní akademie Karviná Slavka Krystová Florková.

Škola se projektu účastní již více jak deset let. Aktuálně končí další z tříletých cyklů, zaměřený na ekonomii a podnikání.

„Naši žáci během cyklu poznají velkou část Evropy, vždy ale vyjíždějí jiní. Ti pak na oplátku ubytovávají studenty ze zahraničí doma u svých rodin. Po příjezdu ze zahraničí pak naši žáci pořádají i školní workshopy, kde ostatním představí své zážitky a zkušenosti, učí se tedy i umění správné prezentace,“ vysvětluje dále ředitelka školy.

Program vždy trvá týden. Tentokrát si děti ze zahraničí kromě přípravy na podnikání – například během workshopu s vysokoškolákyv karvinském centru Business Gate – prohlédli také Zámek Fryštát, přilehlý katolický kostel Povýšení svatého Kříže, kostel sv. Petra z Alkantary.

V projektu vyjíždějí vždy skupiny tří žáků a dvou pedagogů, kterým se v hostitelských zemích věnují jejich místní protějšky.

„Je to tedy přínos i pro nás, pedagogy. Dostaneme se na půdy zahraničních škol, získáváme zkušenosti, poznáváme nové výukové metody, které předáváme dál,“ podotýká ředitelka karvinské školy.

Podle jejích zkušeností je středoškolská výuka ve výše jmenovaných zemích na přibližně stejné úrovni jako u nás. Pokud ale může porovnávat své dosavadní zahraniční pobyty v předchozích letech, nejvyšší úroveň má podle ní střední školství ve Finsku.

„Jak co se týče materiálního zabezpečení škol, tak i úrovně znalostí tamních žáků,“ dodává Slavka Krystová Florková.

Studenty ze Španělska, Itálie, Polska a Turecka hostila také karvinská ZŠ Dělnická. Tématy byly poznávání historie od roku 1945 a také otázka migrantů. Tito studenti taktéž navštívili zámek, knihovnua mnohé další.