Od září se s nimi budou setkávat děti z prvního stupně i na menších základkách a v malotřídkách. Do rozvoje jazykového vzdělávání investuje radnice zhruba půl milionu korun.

„Získat stabilní příjem na uhrazení platu rodilých mluvčích je pro ředitele škol téměř neřešitelný úkol. Vzhledem ke zkušenostem, které mají naše největší základní školy, jsme se rozhodli zafinancovat tento typ výuky i v ostatních školských zařízeních tak, aby měly všechny děti ve městě stejné možnosti se v angličtině zlepšovat. Znalost světového jazyka je dnes nezbytnou podmínkou nejen k dalšímu studiu, ale i k budoucímu profesnímu uplatnění,“ míní místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Tento doplňkový typ výuky cizích jazyků si jako první vyzkoušela základní škola ČSA, následovala Benešova škola a v loňském školním roce se k nim přidala i Masarykova škola. „Bohužel nám do výuky zasáhla protikoronavirová vládní opatření, takže pilotní projekt zčásti padl. Od nového školního roku chceme rozjet výuku s rodilým mluvčím dva dny v týdnu, celkem půjde o osm vyučovacích hodin týdně. Zaměříme se na děti, které čeká přechod na druhý stupeň, tedy primárně na čtvrté a páté třídy. Částečně se ale hodin dočkají i starší žáci,“ informoval ředitel Masarykovy základní školy Miroslav Rosík.

Základní školy v Bohumíně budou mít rodilé mluvčí.Základní školy v Bohumíně budou mít rodilé mluvčí.Zdroj: Pavel Čempěl

Vůbec poprvé se rodilí mluvčí objeví i na menších bohumínských školách. Výuku s nimi v novém školním roce zahájí i Bezručova základní škola a základka ve Skřečoni. „Rozhodnutí města podpořit tuto formu výuky vítáme. Lekce cizího jazyka s rodilým mluvčím jsou přínosné především proto, že si děti zvykají na přirozený přízvuk a učí se lépe výslovnosti. Už upravujeme rozvrhy hodin tak, aby zahraniční pedagog mohl působit nejen na centrální budově, ale i v záblatské malotřídce. Bude k nám docházet každou středu,“ upřesnila ředitelka Bezručovy základní školy Barbora Sovová.

Jediným bohumínským zařízením, kde rodilí mluvčí od září působit nebudou, je základní škola v Pudlově. „Do ní dochází většina žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kde je prioritou soustředit se na zvládnutí základních znalostí. V této škole volíme jinou formu podpory, v minulosti tu díky dotaci působili například odborní mediátoři, kteří učili pedagogy i děti z druhého stupně, jak zmírňovat konflikty a budovat bezproblémové vztahy. Působili zde i dobrovolníci, kteří doučovali žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Vyzkoušet si konverzaci s rodilým mluvčím budou mít bohumínské děti možnost ještě před zahájením nového školního roku. Benešova základní škola zajistila na závěr letních prázdnin týdenní jazykový kurz. „Je určen pro žáky od devíti do patnácti let, bude probíhat od 23. do 27. srpna v dopoledních hodinách v hlavní budově naší školy. Pomocí her a zábavných aktivit se pedagog pokusí děti před začátkem školního roku co nejvíce rozmluvit,“ uvedla ředitelka Benešovy základní školy Barbora Bolcarovičová.